xəbər portalı

  Erməni tarixçi soyqırım iddialarını və “erməni böyüklüyü” mifini darmadağın elədi

  Bölmə: Siyasət Dərc olunan tarixi: 7-09-2017, 10:56
  Erməni tarixçi soyqırım iddialarını və “erməni böyüklüyü” mifini darmadağın elədiBu yaxınlarda erməni əsilli tarixçi, siyasi ekspert Filipp Ekozyantsın sosial şəbəkələrdən birində paylaşdığı "Erməni köçü" adlı videorolik geniş mənada əks-səda doğurdu və erməni mifini darmadağın etdi.

  Tarixçi paylaşdığı videorolikdə etiraf edir ki, tarixi hadisələri saxtalaşdırmaqla erməni xalqını real dünyadan kənarda saxlamağa çalışırlar və virtual dünyaya köçürmək istəyirlər. "Soyqırım" anlayışının 20-ci əsrin 40-cı illərində ortaya çıxdığını bildirən tarixçi alim bildirir ki, ermənilərin "qondarma soyqırımı" iddiası cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyildir.

  Ekspert hesab edir ki, erməni xalqı illərdir “soyqırım” xülyasına özü inanıb, digər xalqları da inandırmaq xətrinə dünyada veyillənir: "Bu mənada genosid sözü hərfi mənada bizimlə qovuşub. O, hər bir erməni ailəsinin üzvü olub, icazəsiz və çəkinmədən bizim qəlblərimizdə yuva salıb və bizim xalqın həyati şirələrini oradan sorur. Biz qapalı, qəzəbli, kinli olmuşuq və uydurduğumuz dünya ürəyincə olmayan hər kəsi məhv eləməyə hazırıq".

  Tarixçi alimin söylədikləri bir həqiqətdir və erməni ekspertləri də bu həqiqəti təsdiqləyirlər ki, bu proses "təhlükəli mərhələyə qədəm qoyub". Əslinə qalsa, bu xalqın hərəkətlərinin hər zaman təhlükəli mərhələdə olmasını, ermənilərin fırıldaqçılıqdan, saxtakarlıqdan və günahsız adamları qırmaqdan başqa silaha malik olmamasını bir çox tanınmış şəxsiyyətlər - U. Çörçil, A.S.Puşkin, alman səyyahı Alfred Karte, İ.Çavçavadze, Korneli Tatsis, V.Veldişko, Qriboyedov, Nekrasov və başqaları da öz fikirlərində bildiriblər.

  Hər zaman ermənilər tarixi saxtalaşdıraraq sübut etməyə çalışırlar ki, guya onlara qarşı törədilmiş "soyqırım" nəticəsində 1,5 milyon erməninin qətlə yetirilməsi ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə və s. qabardaraq, Türkiyə və Azərbaycana qarşı şər-böhtan kompaniyası aparır, bu iddianın həqiqət olduğunu dünya ölkələrinə, dünyanın bütün nüfuzlu ictimai-siyasi təşkilatlarına sırımağa çalışırlar. Qeyd edək ki, ermənilərin soyqırımına məruz qalmaları haqqında dünya dövlətlərinin arxivlərində heç bir tarixi sənəd yoxdur. İllər ərzində dəfələrlə arxiv sənədlərinin araşdırılması, faktların ortaya çıxarılması barədə erməni dövlətinə müraciətlər edilsə də, onlar bu məsələ ilə bağlı həqiqətdən yayınmaq mövqeyi tutublar. Çünki hər zaman onların iddia etdiklərinin əksi baş verib. Belə ki, onların havadarlarının dəstəyi ilə türklərə, azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qanlı cinayətlərin – soyqırımlarının, terror aktlarının, vandalizmin və s. dünyada misli-bərabəri olmayıb.

  Siyasi ekspert onu da etiraf edir ki, erməni xalqı əsası olmayan iddialarala "tullantıya" çevrilib: "Qonşu xalqlara, xüsusən də türk xalqına qarşı özümüzün sürrealist tələblərimiz və iddialarımızla biz öz coğrafi əhatəmizdə bioloji izqoya (tullantı – red.) çevrilmişik. Və biz heç cür anlaya bilmirik ki, həm bizim “soyqırım” anlayışının yaradıcıları, həm də qonşulara qarşı mənəvi, tarixi və ərazi iddialarının təşkilatçıları – hansılar ki, çox gözəl şəkildə erməni xalqının qurbanlıq obrazını tərənnüm edirlər - əslində bizim amansız və məkrli düşmənlərimizdir".

  Bəli, erməni xalqının amansız və məkrli bir düşməni var - o da cinayətkar Ermənistan hakimiyyətidir. Onların Xocalıda,Qaradağlıda, Ağdabanda və digər yaşayış məntəqələrində sələflərinin cinayətkar fəaliyyətinin davamı olaraq törətdikləri soyqırımlar, qətliamlar tarixin səhifəsindən heç vaxt silinməyəcəkdir. Dağlıq Qarabağ və onun ətraf bölgələrində törədilmiş qanlı cinayətlər tarixi keçmiş deyil, artıq bugünkü reallıqdır. Bu cinayətlər nəticəsində Dağlıq Qarabağ və onun ətraf rayonlarında minlərlə dinc əhali qətlə yetirilib.

  Ekspert onu da qeyd edir ki, 19-cu əsrin sonlarında türkləri, 20-ci əsrin sonlarında azərbaycanlıları bizim düşmənlərimizə çevirirdilərsə, indi də ruslara qarşı xalqımıza uğurlu şəkildə nifrət virusu peyvənd edirlər: "Odur ki, nə qədər ağır da olsa biz öz real, təbii ailəmizə qayıtmalıyıq. Əgər bunu eləməsək, mən əminəm: biz məhv olacağıq, həll olub gedəcəyik".

  Burada müəllif, son zamanlar Ermənistanda gizli şəkildə anti-Rusiya kompaniyası aparıldığına işarə vurub. Belə ki, Ermənistanın Qərbyönümlü siyasət yürütməsi Rusiyanı ciddi narahat etməyə başlayıb. Yaranmış vəziyyətdə Ermənistanın əsl istəyi çox bəsitdir - əsas məsələ kimlərdənsə daha çox yararlanmaqdır. Bu yaxınlarda rus politoloq S.Mar­kovun söylədikləri Ermənistanın Rusiyanı daimi müttəfiq kimi qəbul etməməsini sübut edir: " Er­mə­nis­tan hər zaman Ru­si­ya ilə müt­tə­fiq ol­du­ğu­nu de­sə də, əs­lin­də baş­qa si­ya­sət - NA­TO ilə ge­niş əmək­daş­lıq si­ya­sə­ti yü­rüdür. Er­mə­nis­tan öz müt­tə­fi­qi qis­min­də Ru­si­ya­dan mə­na­fe­lə­ri üçün is­ti­fa­də edir. Bu yol­la da Er­mə­nis­tan rəhb­bər­li­yi nü­ma­yiş et­di­rir ki, on­lar Ru­si­ya­nın Azər­bay­can­la əmək­daş­lı­ğın­dan məm­nun de­yil. Er­mə­nis­tanın son zamanlar atdığı addımlar, NATO-ya meyillənməsi Ru­si­ya­ya ar­tıq gü­vən­mə­di­yini ortaya qoyur. Hesab edirəm ki, bu Ru­si­ya­ya qarşı bir xə­bər­dar­lıq me­sa­jı­dır".

  Açıq-aydın görünür ki, Serj Sarkisyanın həyata keçirdiyi siyasət yarıtmazdır. Erməni ekspertlər onu da israrla vurğulayırlar ki, ölkənin təcrid olunmasının əsas səbəblərindən biri İrəvanın yanlış xarici siyasətidir. Bu, maraqlı məqamdır, çünki indiyə qədər ermənilər bütün bəlaların baiskarı kimi Azərbaycan və Türkiyəni ittiham edirdilər. Görünür, artıq həqiqəti etiraf etmək vaxtı çatıb. Erməni siyasi şüurunun nə dərəcədə bu məsələdə davamlı olacağını zaman göstərəcək. Bir çox siyasi ekspertlər, o cümlədən erməni ekspert Akop Badalyan hesab edir ki, Azərbaycanın xarici siyasətdə qazandığı nailiyyətlər Ermənistan rəhbərliyini hakimiyyətdə qalmaq üçün müxtəlif vasitələrə əl atmağa təhrik edir.

  Ermənistandan fərqli olaraq beynəlxalq hüquq normalarına, demokratik dəyərlərə üstünlük verən Azərbaycan hökuməti düzgün xarici siyasət yürüdür. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi Azərbaycan ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu daxili və xarici siyasət hesabına uğurlu və sürətli inkişaf yolundadır və Azərbaycanın inkişaf səviyyəsi Ermənistanın inkişaf səviyyəsi ilə müqayisəedilməzdir. Bu onu sübut edir ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, qətiyyəti sayəsində gec-tez işğal altında qalan torpaqlarımız geri qaytarılacaq, ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimiz bərpa olunacaq. Əlbəttə bütün bunlar suverenliyimizin qarantı Azərbaycan Ordusunun sayəsində baş verəcək.

  Ancaq videoçarxının sonunda Filipp Ekozyants erməni xislətini ortaya qoyur. Belə ki, ekspert hesab edir ki, digər bütün xalqlar kimi onların da qədim keçmişi var: "Mən dəfələrlə təkrar eləmişəm və yenə təkrar edirəm: bizim güclü dövlətimiz olub. Onun adı Osmanlı İmperiyasıdır. Və biz orada erməni etiqadlı osmanlılar olmuşuq. Bizim heç bir başqa dövlətimiz gerçəkdə mövcud olmayıb. Varisi yalnız erməni xalqı olan dövlət də yüz faiz olmayıb. Mən yalnız təsdiqlənmiş və sizə məlum olan faktlara əsaslanaraq öz keçmişimiz haqda həqiqəti daha ətraflı şəkildə təqdim edəcəyəm".

  Onu qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistanın bütün "tarixi" və "tarixi iddiaları"- "Böyük Ermənistan", "Erməni soyqırımı" və s. yalanlar üzərində qurulub. Halbuki, dünya tarixşünaslığında erməni adlandırdığımız hayların tarixi qədər qarmaqarışıq və saxta tarixə rast gəlmək mümkün deyil. Tarixləri qədər, onların etnogenezi də ziddiyyətli və dolaşıqdır.

  İlk mənbələr təsdiq edir ki, indi Ermənistan (Hayastan) adlandırılan əraziyə haylar ilk dəfə xristianlığın dövlət dini səviyyəsinə yüksəlməsindən sonra missionerlər kimi gəliblər. Haylar ərəb xilafəti dövründə islam dinini qəbul edən aborigen türkmənşəli boyların tərk etdikləri dini məbədlərə sahib çıxıb, həmin məbədləri kilsəyə çevirib, elə oradaca saxta tarix əsərləri quraşdırıblar. Qəribidir ki, erməni tarixçiləri Eçmiədzin monastırının IV əsrin əvvəllərindən, hayların əlifbasının isə V əsrin əvvələrindən mövcudluğunu iddia etsələr də, M.Xorenasinin “Hayların tarixi”nin ən qədim əlyazması XIV əsrdən o tərəfə keçmir. Erməni tarixçisi Baxşi İşxanyan ermənilərin özlərinə həqiqi vətən hesab etdikləri “Böyük Ermənistan”ın Rusiyanın hüdudlarından kənarda – Kiçik Asiyada yerləşdiyini yazır.
  Rus Qafqazşünası İvan Şopen qədim müəlliflərin əsərlərini araşdıraraq belə nəticəyə gəlmişdir ki, haylarla erməniləri eyni mənşəli hesab etmək olmaz. Eramızdan əvvəl XII əsrdə Balkanlardan Kiçik Asiyaya köçüb gələn haylar onlara qohum olan frako-frikiya tayfaları ilə birlikdə Dəclə və Fərat çayları arasında məskunlaşıblar. İndiki Ermənistan ərazisində ermənilərin tədricən məskunlaşması 1441-ci ildə Qaraqoyunlu əmirlərinin hakimiyyəti dövründə erməni katolikosluğunun Kilikiyadan İrəvan şəhəri yaxınlığındakı Vağarşapad kəndindəki kilsəyə köçürülməsindən sonra başlanıbdır. Əslində, Cənubi Qafqazda ən gec məskunlaşan etnos ermənilərdir. Qədim türklər olan saklar, skiflər, kimmerlər, hunlar, barsillər, oğuzlar, qıpçaqlar Qafqazda at oynadanda bu regionda ermənilərin heç izi-tozu belə yox idi. Erməniləri Osmanlı İmperiyası ilə eyniləşdirmək xüsusilə absurddur.

  Ermənilər kütləvi surətdə indi Ermənistan adlanan əraziyə İrəvan xanlığının Rusiya tərəfindən işğalından sonra imzalanan Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrinin şərtlərinə əsasən İran və Türkiyədən köçürülüb gətirilmişdir.
  Bütün yuxarıda deyilənlərdən belə qənaət hasil olur ki, indiki Ermənistan Respublikasının ərazisinin və onun paytaxtı İrəvanın ermənilərə heç bir aidiyyəti olmamışdır. Bu ərazi qədim türk-oğuz yurdudur.

  Təəssüf ki, Ermənistan bu gün də qondarma "erməni soyqırımı" cəfəngiyyatını gündəmdə saxlayaraq işğalçılıq siyasətini davam etdirməkdədir. Onların qarşısını yalnız bir yolla – müharibə yolu ilə Qarabağ və İrəvan xanlığı torpaqlarını azad edərək tarixi ədaləti bərpa etmək olar. Bu tarixi ədaləti də Azərbaycan Ordusu bərpa edəcək. İnanıram ki, tezliklə ordumuzun sayəsində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə nail olunacaq və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək.

  Kapitan

  Məhəmməd ƏLİYEV,

  "Azərbaycan Ordusu"скачать dle 10.3Скачать игры для Android
  Shiery 7 avqust 2018 05:12

  cialis pills online
  generic cialis online
  cialis tadalafil 20mg
  <a href="http://buycialisonlinefrx.com/#">buy cialis online</a>

  legitimate buy cialis online
  cheap cialis
  cheap cialis from canada cialis
  <a href="http://cialisdbrx.com/#">generic cialis</a>
  Təklif
  fladloxy 7 avqust 2018 10:41

  order cialis tadalafil
  generic cialis online
  sir giles viagra cialis 20mg
  <a href="http://www.cialisgenrrx.com/#">buy generic cialis</a>

  what does generic cialis look like
  buy generic cialis online
  buy cialis online without a health
  <a href="http://cialisgenrrx.com/#">generic cialis</a>

  cheap generic cialis pills cialis
  buy generic cialis online
  yasmin light headed cialis generic
  <a href="http://cialisgenrrx.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  smomync 7 avqust 2018 11:31

  free viagra coupon
  generic viagra
  viagra half life
  <a href="http://viagranrxbuyx.com/#">viagra cheap</a>

  viagra packs
  generic viagra
  herb viagra green box reviews
  <a href="http://viagramedsmed.com/#">buy viagra online</a>
  Təklif
  unurnags 7 avqust 2018 14:30

  cheap generic cialis
  cheap cialis
  price cialis 20mg
  <a href="http://buycheapcialismrxonline.com/#">buy cialis</a>

  buy cialis pill
  buy cialis online
  cheap generic cialis pills
  <a href="http://cialisgendfa.com/#">buy cialis</a>
  Təklif
  dooria 7 avqust 2018 22:23

  cialis vs viagra
  viagra online
  viagra coupon free trial
  <a href="http://viagrajktrx.com/#">generic viagra</a>

  viagra or cialis
  buy viagra online
  best way to take viagra
  <a href="http://viagrarxmedonline.com/#">buy generic viagra online</a>

  which viagra pill is best
  buy viagra online
  viagra quantity limits
  <a href="http://buyviagragenfrx.com/#">viagra online</a>
  Təklif
  dratte 7 avqust 2018 23:26

  buy generic cialis maintain an erection
  buy cialis online
  splitting cialis pills
  <a href="http://gencialisonlinemedmrx.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  gardefs 8 avqust 2018 00:04

  order cialis online no prescription
  cheap cialis
  cialis generic sicuro
  <a href="http://cialekds.com/#">cialis coupon</a>
  Təklif
  hauttite 8 avqust 2018 00:14

  buy tadalafil pharmacy
  buy cialis online cheap
  buying cialis online
  <a href="http://cialisvkrx.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  Esoche 8 avqust 2018 03:48

  viagra heartburn
  viagra cheap
  viagra jokes
  <a href="http://viagragenericmrx.com/#">buy viagra online</a>
  Təklif
  dearty 8 avqust 2018 04:56

  generic cialis 20mg best buy california
  cialis online
  cialis discount online
  <a href="http://www.cialekds.com/#">buy cheap cialis coupon</a>

  generic cialis canadian
  buy cheap cialis online
  walgreens cialis online pharmacy
  <a href="http://www.cialekds.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  avattiMib 8 avqust 2018 06:16

  viagra and autism
  viagrabs.com
  viagra 25 mg any good
  <a href="http://viagrabs.com">viagrabs.com</a>
  viagra hemorrhage
  Təklif
  Enrigh 8 avqust 2018 12:00

  cialis coupon
  buy cialis generic
  proper dose cialis 20mg
  <a href="http://chcialisnrx.com/#">buy cialis online</a>

  order cialis online no prescription cialis
  buy cialis online cheap
  canada cialis online
  <a href="http://cialismedrxonlinegen.com/#">generic cialis online</a>
  Təklif
  snosubs 8 avqust 2018 16:18

  online cialis no prescription
  buy cialis
  canada cialis generic maintain an erection cialis
  <a href="http://cialisnokrxonline.com/#">cheap cialis</a>

  cialis coupon
  generic cialis online
  us pharmacy cialis generic
  <a href="http://buycialiswvrxonline.com/#">cialis</a>
  Təklif
  avattiMib 8 avqust 2018 18:02

  availability of viagra in dubai
  http://viagrabs.com
  can you buy viagra over the counter in switzerland
  <a href="http://viagrabs.com">viagrabs.com</a>
  viagra through airport customs
  Təklif
  lielty 9 avqust 2018 00:06

  name cialis tablets
  cialis online
  cheap soft cialis
  <a href="http://cialisekrx.com/#">generic cialis</a>
  Təklif
  Unfaddy 9 avqust 2018 00:32

  proper dose cialis 20mg
  generic cialis online
  cialis discount generic cialis
  <a href="http://cialisbuynokrx.com/#">buy cheap cialis online</a>
  Təklif
  arrelry 9 avqust 2018 03:33

  cialis online pharmacy drugs
  buy generic cialis online
  how can i get cialis pharmacy
  <a href="http://gencialismedrxonline.com/#">cheap cialis online</a>

  cialis pharmacy like
  cheap cialis online
  buy tadalafil india no prescription cialis
  <a href="http://cialisdftrx.com/#">buy generic cialis online</a>
  Təklif
  SHURONI 9 avqust 2018 09:44

  viagra usage
  buy generic viagra online
  viagra recommended dose
  <a href="http://buyviagrtdaonline.com/#">buy viagra online</a>

  online viagra
  buy viagra online
  buy viagra in mexico
  <a href="http://www.buyviagrtdaonline.com/#">buy viagra online</a>

  viagra prescription cost
  buy generic viagra online
  viagra 8
  <a href="http://www.buyviagrtdaonline.com/#">generic viagra</a>
  Təklif
  orgame 9 avqust 2018 12:39

  buy cialis 20mg price
  cialis
  viagra fact sheet cialis generic
  <a href="http://buyscialishrx.com/#">generic cialis</a>
  Təklif
  unurnags 9 avqust 2018 16:30

  cialis generic price
  buy cheap cialis online
  cialis generic purchase
  <a href="http://cialisfgrx.com/#">buy generic cialis</a>
  Təklif
  avattiMib 9 avqust 2018 17:19

  alternative food of viagra
  viagrabs.com
  viagra synthesis mechanism
  <a href="http://viagrabs.com">viagrabs.com</a>
  viagra from overseas
  Təklif
  gowCrary 9 avqust 2018 18:31

  cialis 10mg
  buy cialis
  what is generic cialis
  <a href="http://cialisonlnrx.com/#">cialis online</a>

  cialis 5mg market
  generic cialis
  cheap generic cialis pills cialis
  <a href="http://cialismedsonlinerx.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  hauttite 9 avqust 2018 21:55

  order cialis online without a over the counter
  cheap cialis
  order cialis online canada
  <a href="http://buycialisdaonlinerx.com/#">buy generic cialis</a>
  Təklif
  phiptmug 10 avqust 2018 02:32

  comprare price cialis generic
  generic cialis
  generic cialis side effects
  <a href="http://buygencialishrx.com/#">cialis online</a>
  Təklif
  Rogerwaity 10 avqust 2018 03:45

  <a href="http://blacriaclif.ugu.pl/resyt/blacklisted-wireless-atm-hack-2018-mi
  nski.html#">blacklisted wireless atm hack 2018 minski</a> corel paint shop pro xi pl crack sound forge pro 9 setup serial key 17d d
  <a href="http://ncidenmi.ugu.pl/jiziwemy/hot-fuzz-french-dvdrip-2018-top-quali
  te-completos.html#">hot fuzz french dvdrip 2018 top qualite completos</a> driver genius 2018 professional edition 7.1.622 tfile run speedconnect internet accelerator pro v.8.0 full version
  Təklif
  Lesinhit 10 avqust 2018 09:22

  levaquin medline cialis generic pills
  online cialis
  buy cialis mexico
  <a href="http://cialisbxonlinerx.com/#">buy cialis online</a>

  order cialis online canada
  cialis online
  cialis online canadian pharmacy cialis
  <a href="http://buycialislrxonline.com/#">buy cheap cialis online</a>
  Təklif
  dratte 10 avqust 2018 12:39

  generic cialis prices buy
  buy cheap cialis online
  and cialis pharmacy paxil
  <a href="http://cialisgengrx.com/#">cialis cheap</a>

  cialis for cheap
  cialis online
  buying cialis without a prescription cialis
  <a href="http://cialischeaprxonline.com/#">cheap cialis</a>
  Təklif
  LODESODE 10 avqust 2018 15:40

  generic cialis is it safe
  buy generic cialis
  us cialis online pharmacy buy viagra cialis a
  <a href="http://cialisfdrxbuyonline.com/#">generic cialis</a>
  Təklif
  Toivima 10 avqust 2018 18:21

  cialis 5mg price prescript
  cialis online
  soft tabs cialis generic levitra
  <a href="http://cialisonlcialisrx.com/#">cheap cialis</a>
  Təklif
  avattiMib 10 avqust 2018 19:18

  viagra and heart
  viagrabs.com
  how old do u have to be to get viagra
  <a href="http://viagrabs.com">http://viagrabs.com</a>
  why should you not drink and take viagra
  Təklif
  Şərh yaz
  Fikirlərinizi düzgün və müfəssəl ifadə edin

  Введите код:
  Təhlükəsizlik kodunun təsviri üçün bu şəkildəki kodu daxil edin
  yenilə, əgər kod görünmürsə  İlham Əliyev: “Dağlıq Qarabağ bizim tarixi torpağımızdır”

  "Bizim xalqımız heç vaxt bu vəziyyətlə barışmayacaq. Biz heç vaxt icazə verməyəcəyik ki, tarixi torpağımızda ikinci qondarma erməni dövləti yaradılsın. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik"....

  Erməni yalanlarıyla savaş başladı – İrəvan-2018

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2017-ci il üçün elan etdiyi I qrant müsabiqəsində “İrəvan-2018 portalının yaradılması” layihəsi ilə qalib olan “Beynəlxalq...

  31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür

  Bu gün, 31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür. Soyqırım hadisəsindən 99 il ötür....

  TARİXİ FAKTLAR: Erməni kəşfiyyatı sovet vaxtı Azərbaycanın əleyhinə işləyirmiş (VİDEO)

  Erməni lobbisi hələ Stalinin dövründən Rusiyada güclü mövqeyə malik idi. Erməni güc strukturlarının nümayəndələri Azərbaycana və xüsusilə İran ərazisində Azərbaycanın güc strukturlarına qarsı mübarizə aparırdı....

  Azərbaycan prezidenti: ''Rusiya Baş Qərargahı bildirdi ki...''

  Biz dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq ki, Qarabağ tarixi torpaqlarımızdır, ermənilər 19-cu əsrin sonlarında Qarabağa, digər Azərbaycan torpaqlarına Şərqi Anadoludan, İrandan köçürülüb. Hətta Qarabağda ermənilərin köçürülməsinin...

Xəbər lenti
Оцените работу движка

image
image
image
image
Sayt haqqında

Parol.az
Açar sözləri

новости, по, шаблоны

«    Noyabr 2018    »
BeÇaÇCaCŞB
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Müəllif: Hasankhani Vipmarket 2016 il.