xəbər portalı

  Erməni tarixçi soyqırım iddialarını və “erməni böyüklüyü” mifini darmadağın elədi

  Bölmə: Siyasət Dərc olunan tarixi: 7-09-2017, 10:56
  Erməni tarixçi soyqırım iddialarını və “erməni böyüklüyü” mifini darmadağın elədiBu yaxınlarda erməni əsilli tarixçi, siyasi ekspert Filipp Ekozyantsın sosial şəbəkələrdən birində paylaşdığı "Erməni köçü" adlı videorolik geniş mənada əks-səda doğurdu və erməni mifini darmadağın etdi.

  Tarixçi paylaşdığı videorolikdə etiraf edir ki, tarixi hadisələri saxtalaşdırmaqla erməni xalqını real dünyadan kənarda saxlamağa çalışırlar və virtual dünyaya köçürmək istəyirlər. "Soyqırım" anlayışının 20-ci əsrin 40-cı illərində ortaya çıxdığını bildirən tarixçi alim bildirir ki, ermənilərin "qondarma soyqırımı" iddiası cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyildir.

  Ekspert hesab edir ki, erməni xalqı illərdir “soyqırım” xülyasına özü inanıb, digər xalqları da inandırmaq xətrinə dünyada veyillənir: "Bu mənada genosid sözü hərfi mənada bizimlə qovuşub. O, hər bir erməni ailəsinin üzvü olub, icazəsiz və çəkinmədən bizim qəlblərimizdə yuva salıb və bizim xalqın həyati şirələrini oradan sorur. Biz qapalı, qəzəbli, kinli olmuşuq və uydurduğumuz dünya ürəyincə olmayan hər kəsi məhv eləməyə hazırıq".

  Tarixçi alimin söylədikləri bir həqiqətdir və erməni ekspertləri də bu həqiqəti təsdiqləyirlər ki, bu proses "təhlükəli mərhələyə qədəm qoyub". Əslinə qalsa, bu xalqın hərəkətlərinin hər zaman təhlükəli mərhələdə olmasını, ermənilərin fırıldaqçılıqdan, saxtakarlıqdan və günahsız adamları qırmaqdan başqa silaha malik olmamasını bir çox tanınmış şəxsiyyətlər - U. Çörçil, A.S.Puşkin, alman səyyahı Alfred Karte, İ.Çavçavadze, Korneli Tatsis, V.Veldişko, Qriboyedov, Nekrasov və başqaları da öz fikirlərində bildiriblər.

  Hər zaman ermənilər tarixi saxtalaşdıraraq sübut etməyə çalışırlar ki, guya onlara qarşı törədilmiş "soyqırım" nəticəsində 1,5 milyon erməninin qətlə yetirilməsi ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə və s. qabardaraq, Türkiyə və Azərbaycana qarşı şər-böhtan kompaniyası aparır, bu iddianın həqiqət olduğunu dünya ölkələrinə, dünyanın bütün nüfuzlu ictimai-siyasi təşkilatlarına sırımağa çalışırlar. Qeyd edək ki, ermənilərin soyqırımına məruz qalmaları haqqında dünya dövlətlərinin arxivlərində heç bir tarixi sənəd yoxdur. İllər ərzində dəfələrlə arxiv sənədlərinin araşdırılması, faktların ortaya çıxarılması barədə erməni dövlətinə müraciətlər edilsə də, onlar bu məsələ ilə bağlı həqiqətdən yayınmaq mövqeyi tutublar. Çünki hər zaman onların iddia etdiklərinin əksi baş verib. Belə ki, onların havadarlarının dəstəyi ilə türklərə, azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qanlı cinayətlərin – soyqırımlarının, terror aktlarının, vandalizmin və s. dünyada misli-bərabəri olmayıb.

  Siyasi ekspert onu da etiraf edir ki, erməni xalqı əsası olmayan iddialarala "tullantıya" çevrilib: "Qonşu xalqlara, xüsusən də türk xalqına qarşı özümüzün sürrealist tələblərimiz və iddialarımızla biz öz coğrafi əhatəmizdə bioloji izqoya (tullantı – red.) çevrilmişik. Və biz heç cür anlaya bilmirik ki, həm bizim “soyqırım” anlayışının yaradıcıları, həm də qonşulara qarşı mənəvi, tarixi və ərazi iddialarının təşkilatçıları – hansılar ki, çox gözəl şəkildə erməni xalqının qurbanlıq obrazını tərənnüm edirlər - əslində bizim amansız və məkrli düşmənlərimizdir".

  Bəli, erməni xalqının amansız və məkrli bir düşməni var - o da cinayətkar Ermənistan hakimiyyətidir. Onların Xocalıda,Qaradağlıda, Ağdabanda və digər yaşayış məntəqələrində sələflərinin cinayətkar fəaliyyətinin davamı olaraq törətdikləri soyqırımlar, qətliamlar tarixin səhifəsindən heç vaxt silinməyəcəkdir. Dağlıq Qarabağ və onun ətraf bölgələrində törədilmiş qanlı cinayətlər tarixi keçmiş deyil, artıq bugünkü reallıqdır. Bu cinayətlər nəticəsində Dağlıq Qarabağ və onun ətraf rayonlarında minlərlə dinc əhali qətlə yetirilib.

  Ekspert onu da qeyd edir ki, 19-cu əsrin sonlarında türkləri, 20-ci əsrin sonlarında azərbaycanlıları bizim düşmənlərimizə çevirirdilərsə, indi də ruslara qarşı xalqımıza uğurlu şəkildə nifrət virusu peyvənd edirlər: "Odur ki, nə qədər ağır da olsa biz öz real, təbii ailəmizə qayıtmalıyıq. Əgər bunu eləməsək, mən əminəm: biz məhv olacağıq, həll olub gedəcəyik".

  Burada müəllif, son zamanlar Ermənistanda gizli şəkildə anti-Rusiya kompaniyası aparıldığına işarə vurub. Belə ki, Ermənistanın Qərbyönümlü siyasət yürütməsi Rusiyanı ciddi narahat etməyə başlayıb. Yaranmış vəziyyətdə Ermənistanın əsl istəyi çox bəsitdir - əsas məsələ kimlərdənsə daha çox yararlanmaqdır. Bu yaxınlarda rus politoloq S.Mar­kovun söylədikləri Ermənistanın Rusiyanı daimi müttəfiq kimi qəbul etməməsini sübut edir: " Er­mə­nis­tan hər zaman Ru­si­ya ilə müt­tə­fiq ol­du­ğu­nu de­sə də, əs­lin­də baş­qa si­ya­sət - NA­TO ilə ge­niş əmək­daş­lıq si­ya­sə­ti yü­rüdür. Er­mə­nis­tan öz müt­tə­fi­qi qis­min­də Ru­si­ya­dan mə­na­fe­lə­ri üçün is­ti­fa­də edir. Bu yol­la da Er­mə­nis­tan rəhb­bər­li­yi nü­ma­yiş et­di­rir ki, on­lar Ru­si­ya­nın Azər­bay­can­la əmək­daş­lı­ğın­dan məm­nun de­yil. Er­mə­nis­tanın son zamanlar atdığı addımlar, NATO-ya meyillənməsi Ru­si­ya­ya ar­tıq gü­vən­mə­di­yini ortaya qoyur. Hesab edirəm ki, bu Ru­si­ya­ya qarşı bir xə­bər­dar­lıq me­sa­jı­dır".

  Açıq-aydın görünür ki, Serj Sarkisyanın həyata keçirdiyi siyasət yarıtmazdır. Erməni ekspertlər onu da israrla vurğulayırlar ki, ölkənin təcrid olunmasının əsas səbəblərindən biri İrəvanın yanlış xarici siyasətidir. Bu, maraqlı məqamdır, çünki indiyə qədər ermənilər bütün bəlaların baiskarı kimi Azərbaycan və Türkiyəni ittiham edirdilər. Görünür, artıq həqiqəti etiraf etmək vaxtı çatıb. Erməni siyasi şüurunun nə dərəcədə bu məsələdə davamlı olacağını zaman göstərəcək. Bir çox siyasi ekspertlər, o cümlədən erməni ekspert Akop Badalyan hesab edir ki, Azərbaycanın xarici siyasətdə qazandığı nailiyyətlər Ermənistan rəhbərliyini hakimiyyətdə qalmaq üçün müxtəlif vasitələrə əl atmağa təhrik edir.

  Ermənistandan fərqli olaraq beynəlxalq hüquq normalarına, demokratik dəyərlərə üstünlük verən Azərbaycan hökuməti düzgün xarici siyasət yürüdür. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi Azərbaycan ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu daxili və xarici siyasət hesabına uğurlu və sürətli inkişaf yolundadır və Azərbaycanın inkişaf səviyyəsi Ermənistanın inkişaf səviyyəsi ilə müqayisəedilməzdir. Bu onu sübut edir ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, qətiyyəti sayəsində gec-tez işğal altında qalan torpaqlarımız geri qaytarılacaq, ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimiz bərpa olunacaq. Əlbəttə bütün bunlar suverenliyimizin qarantı Azərbaycan Ordusunun sayəsində baş verəcək.

  Ancaq videoçarxının sonunda Filipp Ekozyants erməni xislətini ortaya qoyur. Belə ki, ekspert hesab edir ki, digər bütün xalqlar kimi onların da qədim keçmişi var: "Mən dəfələrlə təkrar eləmişəm və yenə təkrar edirəm: bizim güclü dövlətimiz olub. Onun adı Osmanlı İmperiyasıdır. Və biz orada erməni etiqadlı osmanlılar olmuşuq. Bizim heç bir başqa dövlətimiz gerçəkdə mövcud olmayıb. Varisi yalnız erməni xalqı olan dövlət də yüz faiz olmayıb. Mən yalnız təsdiqlənmiş və sizə məlum olan faktlara əsaslanaraq öz keçmişimiz haqda həqiqəti daha ətraflı şəkildə təqdim edəcəyəm".

  Onu qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistanın bütün "tarixi" və "tarixi iddiaları"- "Böyük Ermənistan", "Erməni soyqırımı" və s. yalanlar üzərində qurulub. Halbuki, dünya tarixşünaslığında erməni adlandırdığımız hayların tarixi qədər qarmaqarışıq və saxta tarixə rast gəlmək mümkün deyil. Tarixləri qədər, onların etnogenezi də ziddiyyətli və dolaşıqdır.

  İlk mənbələr təsdiq edir ki, indi Ermənistan (Hayastan) adlandırılan əraziyə haylar ilk dəfə xristianlığın dövlət dini səviyyəsinə yüksəlməsindən sonra missionerlər kimi gəliblər. Haylar ərəb xilafəti dövründə islam dinini qəbul edən aborigen türkmənşəli boyların tərk etdikləri dini məbədlərə sahib çıxıb, həmin məbədləri kilsəyə çevirib, elə oradaca saxta tarix əsərləri quraşdırıblar. Qəribidir ki, erməni tarixçiləri Eçmiədzin monastırının IV əsrin əvvəllərindən, hayların əlifbasının isə V əsrin əvvələrindən mövcudluğunu iddia etsələr də, M.Xorenasinin “Hayların tarixi”nin ən qədim əlyazması XIV əsrdən o tərəfə keçmir. Erməni tarixçisi Baxşi İşxanyan ermənilərin özlərinə həqiqi vətən hesab etdikləri “Böyük Ermənistan”ın Rusiyanın hüdudlarından kənarda – Kiçik Asiyada yerləşdiyini yazır.
  Rus Qafqazşünası İvan Şopen qədim müəlliflərin əsərlərini araşdıraraq belə nəticəyə gəlmişdir ki, haylarla erməniləri eyni mənşəli hesab etmək olmaz. Eramızdan əvvəl XII əsrdə Balkanlardan Kiçik Asiyaya köçüb gələn haylar onlara qohum olan frako-frikiya tayfaları ilə birlikdə Dəclə və Fərat çayları arasında məskunlaşıblar. İndiki Ermənistan ərazisində ermənilərin tədricən məskunlaşması 1441-ci ildə Qaraqoyunlu əmirlərinin hakimiyyəti dövründə erməni katolikosluğunun Kilikiyadan İrəvan şəhəri yaxınlığındakı Vağarşapad kəndindəki kilsəyə köçürülməsindən sonra başlanıbdır. Əslində, Cənubi Qafqazda ən gec məskunlaşan etnos ermənilərdir. Qədim türklər olan saklar, skiflər, kimmerlər, hunlar, barsillər, oğuzlar, qıpçaqlar Qafqazda at oynadanda bu regionda ermənilərin heç izi-tozu belə yox idi. Erməniləri Osmanlı İmperiyası ilə eyniləşdirmək xüsusilə absurddur.

  Ermənilər kütləvi surətdə indi Ermənistan adlanan əraziyə İrəvan xanlığının Rusiya tərəfindən işğalından sonra imzalanan Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrinin şərtlərinə əsasən İran və Türkiyədən köçürülüb gətirilmişdir.
  Bütün yuxarıda deyilənlərdən belə qənaət hasil olur ki, indiki Ermənistan Respublikasının ərazisinin və onun paytaxtı İrəvanın ermənilərə heç bir aidiyyəti olmamışdır. Bu ərazi qədim türk-oğuz yurdudur.

  Təəssüf ki, Ermənistan bu gün də qondarma "erməni soyqırımı" cəfəngiyyatını gündəmdə saxlayaraq işğalçılıq siyasətini davam etdirməkdədir. Onların qarşısını yalnız bir yolla – müharibə yolu ilə Qarabağ və İrəvan xanlığı torpaqlarını azad edərək tarixi ədaləti bərpa etmək olar. Bu tarixi ədaləti də Azərbaycan Ordusu bərpa edəcək. İnanıram ki, tezliklə ordumuzun sayəsində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə nail olunacaq və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək.

  Kapitan

  Məhəmməd ƏLİYEV,

  "Azərbaycan Ordusu"скачать dle 10.3Скачать игры для Android
  Momheimi 5 avqust 2018 07:12

  who makes viagra
  buy viagra online
  viagra model
  <a href="http://viagrxragen.com/#">buy cheap viagra online</a>

  viagra reaction time
  generic viagra
  buy viagra without a prescription
  <a href="http://viagragftrx.com/#">buy viagra online</a>
  Təklif
  BrianUnson 5 avqust 2018 08:31

  uk online pharmacy viagra
  <a href="http://viagrarutjdfk.com/how-do-i-order-viagra-online.html">b
  uy excel herbal viagra</a>
  generic viagra pro
  difference in 50mg and 100mg viagra
  Təklif
  regexita 5 avqust 2018 09:06

  who sells viagra over the counter
  generic viagra online
  viagra dangers
  <a href="http://viagranrxmedonline.com/#">cheap viagra</a>
  Təklif
  Royalf 5 avqust 2018 10:39

  tadalafil api cialis generic
  cheap cialis online
  generic cialis tadalafil 20mg cialis
  <a href="http://buynrxcialisonline.com/#">buy cheap cialis online</a>

  cialis generic vs brand
  generic cialis
  viagra upotreba cialis 20mg
  <a href="http://cialisbuyrvrx.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  Wackchib 5 avqust 2018 13:39

  cialis online cialis
  cheap cialis
  cheap cialis online
  <a href="http://cialischsrx.com/#">buy generic cialis</a>

  viagra pronunciation cialis generic
  buy cialis online
  low dose generic cialis buy
  <a href="http://cialisrxchp.com/#">cialis online</a>

  how long does cialis 20mg
  buy generic cialis online
  buy cialis no prescription
  <a href="http://cheapcialisbuymrxonline.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  dametoro 5 avqust 2018 16:38

  natural viagra drink
  generic viagra
  buy viagra usa
  <a href="http://viagragetrx.com/#">viagra cheap</a>

  viagra revenue
  online viagra
  viagra casera
  <a href="http://viagragennrx.com/#">buy generic viagra</a>

  viagra before sex
  viagra online
  effects of viagra
  <a href="http://buyviagramedsonlinemrx.com/#">buy viagra</a>
  Təklif
  KepBioff 5 avqust 2018 17:44

  order cialis online without prescription
  buy cialis online
  serevent complications cialis pills
  <a href="http://buymcialisonlinerx.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  phiptmug 5 avqust 2018 19:13

  canada cialis generic sudden hearing loss
  generic cialis
  generic cialis tadalafil 20mg cialis
  <a href="http://cialgenisrx.com/#">buy cialis online</a>

  cheapest generic cialis
  buy cheap cialis
  cialis pills online buy
  <a href="http://buycialisnrxonlines.com/#">buy generic cialis online</a>
  Təklif
  Swearce 5 avqust 2018 20:49

  cost buy cialis online
  cialis
  generic cialis for sale
  <a href="http://buycialisonlinewvrx.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  avattiMib 5 avqust 2018 21:00

  is there a generic available for viagra
  viagrabs.com
  is viagra safe for young guys
  <a href="http://viagrabs.com">viagrabs.com</a>
  red viagra tablets
  Təklif
  Nevomb 5 avqust 2018 22:09

  viagra s
  viagra online
  how to make natural viagra
  <a href="http://viagragetgrx.com/#">buy cheap viagra</a>
  Təklif
  Royalf 5 avqust 2018 22:34

  buy tadalafil prescription online
  cialis online
  generic cialis
  <a href="http://buycialisgenmrxonline.com/#">buy generic cialis</a>
  Təklif
  Rahsyday 5 avqust 2018 23:39

  o viagra dura quanto tempo
  generic viagra online
  viagra 3 free pills
  <a href="http://viagrarxolsen.com/#">viagra online</a>
  Təklif
  bancaft 6 avqust 2018 03:18

  buy tadalafil online cialis
  buy cialis online
  brand name cialis online
  <a href="http://cialischstgerts.com/#">buy generic cialis online</a>

  my experience with cialis pharmacy
  cialis generic
  buy cialis generic online
  <a href="http://cialiscomrx.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  extild 6 avqust 2018 05:26

  walmart tadalafil cialis generic
  buy cialis online
  cialis tadalafil 20mg
  <a href="http://buygcialisonlinerx.com/#">generic cialis</a>
  Təklif
  grepay 6 avqust 2018 07:38

  viagra leg pain
  buy cheap viagra online
  otc viagra
  <a href="http://bgviagrachrx.com/#">buy cheap viagra online</a>

  viagra usa price
  viagra for sale
  viagra samples free
  <a href="http://viagramedsmrx.com/#">generic viagra</a>
  Təklif
  lielty 6 avqust 2018 07:41

  buy cialis cheap
  generic cialis
  generic vs brand name cialis
  <a href="http://gencialismedonlinemrx.com/#">buy generic cialis online</a>
  Təklif
  Duaphy 6 avqust 2018 08:04

  otc viagra
  buy viagra
  viagra side effects
  <a href="http://viagranrxch.com/#">buy viagra online</a>
  Təklif
  Cicync 6 avqust 2018 10:19

  cialis 20mg
  cheap cialis online
  soft tabs cialis generic levitra
  <a href="http://buycialisonlinevvvrx.com/#">buy cialis</a>

  buy daily cialis
  buy generic cialis online
  generic cialis safe
  <a href="http://cialisfnrxonline.com/#">buy generic cialis</a>
  Təklif
  Reivora 6 avqust 2018 11:32

  generic name cialis 20mg
  buy generic cialis
  buy cheap cialis
  <a href="http://cialisnonlrx.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  Indekly 6 avqust 2018 15:40

  pfizer viagra price
  order viagra online
  organic viagra
  <a href="http://buyviagragendrx.com/#">cheap viagra</a>

  what are the effects of viagra
  cheap viagra online
  side effects viagra
  <a href="http://viagrashmedonline.com/#">viagra online</a>
  Təklif
  coeltere 6 avqust 2018 17:03

  buying generic cialis
  cialis online
  cialis online cialis cialis
  <a href="http://buychcialismrxonline.com/#">generic cialis</a>
  Təklif
  Escalins 6 avqust 2018 17:17

  how viagra was discovered
  cheap viagra
  viagra quebec
  <a href="http://viagrachjkt.com/#">buy generic viagra online</a>
  Təklif
  abnoste 6 avqust 2018 17:30

  buy cialis in mexico cialis
  buy cheap cialis coupon
  cialis 20mg tablets cialis
  <a href="http://buycialiskonlinerx.com/#">buy cheap cialis online</a>
  Təklif
  ArnoldRusly 6 avqust 2018 18:39

  online doctor viagra prescription
  <a href="http://viagrarutjdfk.com/buy-viagra-hyderabad-india.html">buy
  viagra euro</a>
  viagra cheap .com
  when will viagra prices go down
  Təklif
  Cigefure 6 avqust 2018 20:17

  mentax ointment cialis pills
  buy cialis online
  order cialis online without a prescription grapefruit juice
  <a href="http://cialischbrx.com/#">buy generic cialis online</a>

  cialis online cheap
  buy cialis online
  get cialis presСЃriСЂtion and order cialis online
  <a href="http://cialisgenhrx.com/#">cheap cialis</a>
  Təklif
  Ioditty 6 avqust 2018 22:14

  buy cialis online pharmacy
  generic cialis online
  us pharmacy cialis generic
  <a href="http://norxbuycialisonline.com/#">online cialis</a>

  super viagra soft tabs cialis pills
  buy generic cialis
  cialis 5 mg online
  <a href="http://buycialisonlinenodrx.com/#">buy generic cialis</a>
  Təklif
  crange 7 avqust 2018 01:31

  viagra cialis levitra
  cheap viagra
  buy viagra from canada
  <a href="http://viagrabuyzrx.com/#">cheap viagra</a>

  when does viagra become generic
  buy viagra online
  viagra with food
  <a href="http://viagramrxmed.com/#">cheap viagra</a>
  Təklif
  Toivima 7 avqust 2018 02:48

  yasmin ed tabs cialis pills buy
  generic cialis online
  viagra pill photo cialis 20mg
  <a href="http://gencialismedsmrrxonline.com/#">buy generic cialis online</a>
  Təklif
  objeNce 7 avqust 2018 04:27

  viagra costs
  generic viagra online
  viagra male enhancement
  <a href="http://viagragenbrx.com/#">cheap viagra</a>
  Təklif
  Şərh yaz
  Fikirlərinizi düzgün və müfəssəl ifadə edin

  Введите код:
  Təhlükəsizlik kodunun təsviri üçün bu şəkildəki kodu daxil edin
  yenilə, əgər kod görünmürsə  İlham Əliyev: “Dağlıq Qarabağ bizim tarixi torpağımızdır”

  "Bizim xalqımız heç vaxt bu vəziyyətlə barışmayacaq. Biz heç vaxt icazə verməyəcəyik ki, tarixi torpağımızda ikinci qondarma erməni dövləti yaradılsın. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik"....

  Erməni yalanlarıyla savaş başladı – İrəvan-2018

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2017-ci il üçün elan etdiyi I qrant müsabiqəsində “İrəvan-2018 portalının yaradılması” layihəsi ilə qalib olan “Beynəlxalq...

  31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür

  Bu gün, 31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür. Soyqırım hadisəsindən 99 il ötür....

  TARİXİ FAKTLAR: Erməni kəşfiyyatı sovet vaxtı Azərbaycanın əleyhinə işləyirmiş (VİDEO)

  Erməni lobbisi hələ Stalinin dövründən Rusiyada güclü mövqeyə malik idi. Erməni güc strukturlarının nümayəndələri Azərbaycana və xüsusilə İran ərazisində Azərbaycanın güc strukturlarına qarsı mübarizə aparırdı....

  Azərbaycan prezidenti: ''Rusiya Baş Qərargahı bildirdi ki...''

  Biz dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq ki, Qarabağ tarixi torpaqlarımızdır, ermənilər 19-cu əsrin sonlarında Qarabağa, digər Azərbaycan torpaqlarına Şərqi Anadoludan, İrandan köçürülüb. Hətta Qarabağda ermənilərin köçürülməsinin...

Xəbər lenti
Оцените работу движка

image
image
image
image
Sayt haqqında

Parol.az
Açar sözləri

новости, по, шаблоны

«    Noyabr 2018    »
BeÇaÇCaCŞB
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Müəllif: Hasankhani Vipmarket 2016 il.