xəbər portalı

  Erməni tarixçi soyqırım iddialarını və “erməni böyüklüyü” mifini darmadağın elədi

  Bölmə: Siyasət Dərc olunan tarixi: 7-09-2017, 10:56
  Erməni tarixçi soyqırım iddialarını və “erməni böyüklüyü” mifini darmadağın elədiBu yaxınlarda erməni əsilli tarixçi, siyasi ekspert Filipp Ekozyantsın sosial şəbəkələrdən birində paylaşdığı "Erməni köçü" adlı videorolik geniş mənada əks-səda doğurdu və erməni mifini darmadağın etdi.

  Tarixçi paylaşdığı videorolikdə etiraf edir ki, tarixi hadisələri saxtalaşdırmaqla erməni xalqını real dünyadan kənarda saxlamağa çalışırlar və virtual dünyaya köçürmək istəyirlər. "Soyqırım" anlayışının 20-ci əsrin 40-cı illərində ortaya çıxdığını bildirən tarixçi alim bildirir ki, ermənilərin "qondarma soyqırımı" iddiası cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyildir.

  Ekspert hesab edir ki, erməni xalqı illərdir “soyqırım” xülyasına özü inanıb, digər xalqları da inandırmaq xətrinə dünyada veyillənir: "Bu mənada genosid sözü hərfi mənada bizimlə qovuşub. O, hər bir erməni ailəsinin üzvü olub, icazəsiz və çəkinmədən bizim qəlblərimizdə yuva salıb və bizim xalqın həyati şirələrini oradan sorur. Biz qapalı, qəzəbli, kinli olmuşuq və uydurduğumuz dünya ürəyincə olmayan hər kəsi məhv eləməyə hazırıq".

  Tarixçi alimin söylədikləri bir həqiqətdir və erməni ekspertləri də bu həqiqəti təsdiqləyirlər ki, bu proses "təhlükəli mərhələyə qədəm qoyub". Əslinə qalsa, bu xalqın hərəkətlərinin hər zaman təhlükəli mərhələdə olmasını, ermənilərin fırıldaqçılıqdan, saxtakarlıqdan və günahsız adamları qırmaqdan başqa silaha malik olmamasını bir çox tanınmış şəxsiyyətlər - U. Çörçil, A.S.Puşkin, alman səyyahı Alfred Karte, İ.Çavçavadze, Korneli Tatsis, V.Veldişko, Qriboyedov, Nekrasov və başqaları da öz fikirlərində bildiriblər.

  Hər zaman ermənilər tarixi saxtalaşdıraraq sübut etməyə çalışırlar ki, guya onlara qarşı törədilmiş "soyqırım" nəticəsində 1,5 milyon erməninin qətlə yetirilməsi ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə və s. qabardaraq, Türkiyə və Azərbaycana qarşı şər-böhtan kompaniyası aparır, bu iddianın həqiqət olduğunu dünya ölkələrinə, dünyanın bütün nüfuzlu ictimai-siyasi təşkilatlarına sırımağa çalışırlar. Qeyd edək ki, ermənilərin soyqırımına məruz qalmaları haqqında dünya dövlətlərinin arxivlərində heç bir tarixi sənəd yoxdur. İllər ərzində dəfələrlə arxiv sənədlərinin araşdırılması, faktların ortaya çıxarılması barədə erməni dövlətinə müraciətlər edilsə də, onlar bu məsələ ilə bağlı həqiqətdən yayınmaq mövqeyi tutublar. Çünki hər zaman onların iddia etdiklərinin əksi baş verib. Belə ki, onların havadarlarının dəstəyi ilə türklərə, azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qanlı cinayətlərin – soyqırımlarının, terror aktlarının, vandalizmin və s. dünyada misli-bərabəri olmayıb.

  Siyasi ekspert onu da etiraf edir ki, erməni xalqı əsası olmayan iddialarala "tullantıya" çevrilib: "Qonşu xalqlara, xüsusən də türk xalqına qarşı özümüzün sürrealist tələblərimiz və iddialarımızla biz öz coğrafi əhatəmizdə bioloji izqoya (tullantı – red.) çevrilmişik. Və biz heç cür anlaya bilmirik ki, həm bizim “soyqırım” anlayışının yaradıcıları, həm də qonşulara qarşı mənəvi, tarixi və ərazi iddialarının təşkilatçıları – hansılar ki, çox gözəl şəkildə erməni xalqının qurbanlıq obrazını tərənnüm edirlər - əslində bizim amansız və məkrli düşmənlərimizdir".

  Bəli, erməni xalqının amansız və məkrli bir düşməni var - o da cinayətkar Ermənistan hakimiyyətidir. Onların Xocalıda,Qaradağlıda, Ağdabanda və digər yaşayış məntəqələrində sələflərinin cinayətkar fəaliyyətinin davamı olaraq törətdikləri soyqırımlar, qətliamlar tarixin səhifəsindən heç vaxt silinməyəcəkdir. Dağlıq Qarabağ və onun ətraf bölgələrində törədilmiş qanlı cinayətlər tarixi keçmiş deyil, artıq bugünkü reallıqdır. Bu cinayətlər nəticəsində Dağlıq Qarabağ və onun ətraf rayonlarında minlərlə dinc əhali qətlə yetirilib.

  Ekspert onu da qeyd edir ki, 19-cu əsrin sonlarında türkləri, 20-ci əsrin sonlarında azərbaycanlıları bizim düşmənlərimizə çevirirdilərsə, indi də ruslara qarşı xalqımıza uğurlu şəkildə nifrət virusu peyvənd edirlər: "Odur ki, nə qədər ağır da olsa biz öz real, təbii ailəmizə qayıtmalıyıq. Əgər bunu eləməsək, mən əminəm: biz məhv olacağıq, həll olub gedəcəyik".

  Burada müəllif, son zamanlar Ermənistanda gizli şəkildə anti-Rusiya kompaniyası aparıldığına işarə vurub. Belə ki, Ermənistanın Qərbyönümlü siyasət yürütməsi Rusiyanı ciddi narahat etməyə başlayıb. Yaranmış vəziyyətdə Ermənistanın əsl istəyi çox bəsitdir - əsas məsələ kimlərdənsə daha çox yararlanmaqdır. Bu yaxınlarda rus politoloq S.Mar­kovun söylədikləri Ermənistanın Rusiyanı daimi müttəfiq kimi qəbul etməməsini sübut edir: " Er­mə­nis­tan hər zaman Ru­si­ya ilə müt­tə­fiq ol­du­ğu­nu de­sə də, əs­lin­də baş­qa si­ya­sət - NA­TO ilə ge­niş əmək­daş­lıq si­ya­sə­ti yü­rüdür. Er­mə­nis­tan öz müt­tə­fi­qi qis­min­də Ru­si­ya­dan mə­na­fe­lə­ri üçün is­ti­fa­də edir. Bu yol­la da Er­mə­nis­tan rəhb­bər­li­yi nü­ma­yiş et­di­rir ki, on­lar Ru­si­ya­nın Azər­bay­can­la əmək­daş­lı­ğın­dan məm­nun de­yil. Er­mə­nis­tanın son zamanlar atdığı addımlar, NATO-ya meyillənməsi Ru­si­ya­ya ar­tıq gü­vən­mə­di­yini ortaya qoyur. Hesab edirəm ki, bu Ru­si­ya­ya qarşı bir xə­bər­dar­lıq me­sa­jı­dır".

  Açıq-aydın görünür ki, Serj Sarkisyanın həyata keçirdiyi siyasət yarıtmazdır. Erməni ekspertlər onu da israrla vurğulayırlar ki, ölkənin təcrid olunmasının əsas səbəblərindən biri İrəvanın yanlış xarici siyasətidir. Bu, maraqlı məqamdır, çünki indiyə qədər ermənilər bütün bəlaların baiskarı kimi Azərbaycan və Türkiyəni ittiham edirdilər. Görünür, artıq həqiqəti etiraf etmək vaxtı çatıb. Erməni siyasi şüurunun nə dərəcədə bu məsələdə davamlı olacağını zaman göstərəcək. Bir çox siyasi ekspertlər, o cümlədən erməni ekspert Akop Badalyan hesab edir ki, Azərbaycanın xarici siyasətdə qazandığı nailiyyətlər Ermənistan rəhbərliyini hakimiyyətdə qalmaq üçün müxtəlif vasitələrə əl atmağa təhrik edir.

  Ermənistandan fərqli olaraq beynəlxalq hüquq normalarına, demokratik dəyərlərə üstünlük verən Azərbaycan hökuməti düzgün xarici siyasət yürüdür. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi Azərbaycan ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu daxili və xarici siyasət hesabına uğurlu və sürətli inkişaf yolundadır və Azərbaycanın inkişaf səviyyəsi Ermənistanın inkişaf səviyyəsi ilə müqayisəedilməzdir. Bu onu sübut edir ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, qətiyyəti sayəsində gec-tez işğal altında qalan torpaqlarımız geri qaytarılacaq, ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimiz bərpa olunacaq. Əlbəttə bütün bunlar suverenliyimizin qarantı Azərbaycan Ordusunun sayəsində baş verəcək.

  Ancaq videoçarxının sonunda Filipp Ekozyants erməni xislətini ortaya qoyur. Belə ki, ekspert hesab edir ki, digər bütün xalqlar kimi onların da qədim keçmişi var: "Mən dəfələrlə təkrar eləmişəm və yenə təkrar edirəm: bizim güclü dövlətimiz olub. Onun adı Osmanlı İmperiyasıdır. Və biz orada erməni etiqadlı osmanlılar olmuşuq. Bizim heç bir başqa dövlətimiz gerçəkdə mövcud olmayıb. Varisi yalnız erməni xalqı olan dövlət də yüz faiz olmayıb. Mən yalnız təsdiqlənmiş və sizə məlum olan faktlara əsaslanaraq öz keçmişimiz haqda həqiqəti daha ətraflı şəkildə təqdim edəcəyəm".

  Onu qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistanın bütün "tarixi" və "tarixi iddiaları"- "Böyük Ermənistan", "Erməni soyqırımı" və s. yalanlar üzərində qurulub. Halbuki, dünya tarixşünaslığında erməni adlandırdığımız hayların tarixi qədər qarmaqarışıq və saxta tarixə rast gəlmək mümkün deyil. Tarixləri qədər, onların etnogenezi də ziddiyyətli və dolaşıqdır.

  İlk mənbələr təsdiq edir ki, indi Ermənistan (Hayastan) adlandırılan əraziyə haylar ilk dəfə xristianlığın dövlət dini səviyyəsinə yüksəlməsindən sonra missionerlər kimi gəliblər. Haylar ərəb xilafəti dövründə islam dinini qəbul edən aborigen türkmənşəli boyların tərk etdikləri dini məbədlərə sahib çıxıb, həmin məbədləri kilsəyə çevirib, elə oradaca saxta tarix əsərləri quraşdırıblar. Qəribidir ki, erməni tarixçiləri Eçmiədzin monastırının IV əsrin əvvəllərindən, hayların əlifbasının isə V əsrin əvvələrindən mövcudluğunu iddia etsələr də, M.Xorenasinin “Hayların tarixi”nin ən qədim əlyazması XIV əsrdən o tərəfə keçmir. Erməni tarixçisi Baxşi İşxanyan ermənilərin özlərinə həqiqi vətən hesab etdikləri “Böyük Ermənistan”ın Rusiyanın hüdudlarından kənarda – Kiçik Asiyada yerləşdiyini yazır.
  Rus Qafqazşünası İvan Şopen qədim müəlliflərin əsərlərini araşdıraraq belə nəticəyə gəlmişdir ki, haylarla erməniləri eyni mənşəli hesab etmək olmaz. Eramızdan əvvəl XII əsrdə Balkanlardan Kiçik Asiyaya köçüb gələn haylar onlara qohum olan frako-frikiya tayfaları ilə birlikdə Dəclə və Fərat çayları arasında məskunlaşıblar. İndiki Ermənistan ərazisində ermənilərin tədricən məskunlaşması 1441-ci ildə Qaraqoyunlu əmirlərinin hakimiyyəti dövründə erməni katolikosluğunun Kilikiyadan İrəvan şəhəri yaxınlığındakı Vağarşapad kəndindəki kilsəyə köçürülməsindən sonra başlanıbdır. Əslində, Cənubi Qafqazda ən gec məskunlaşan etnos ermənilərdir. Qədim türklər olan saklar, skiflər, kimmerlər, hunlar, barsillər, oğuzlar, qıpçaqlar Qafqazda at oynadanda bu regionda ermənilərin heç izi-tozu belə yox idi. Erməniləri Osmanlı İmperiyası ilə eyniləşdirmək xüsusilə absurddur.

  Ermənilər kütləvi surətdə indi Ermənistan adlanan əraziyə İrəvan xanlığının Rusiya tərəfindən işğalından sonra imzalanan Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrinin şərtlərinə əsasən İran və Türkiyədən köçürülüb gətirilmişdir.
  Bütün yuxarıda deyilənlərdən belə qənaət hasil olur ki, indiki Ermənistan Respublikasının ərazisinin və onun paytaxtı İrəvanın ermənilərə heç bir aidiyyəti olmamışdır. Bu ərazi qədim türk-oğuz yurdudur.

  Təəssüf ki, Ermənistan bu gün də qondarma "erməni soyqırımı" cəfəngiyyatını gündəmdə saxlayaraq işğalçılıq siyasətini davam etdirməkdədir. Onların qarşısını yalnız bir yolla – müharibə yolu ilə Qarabağ və İrəvan xanlığı torpaqlarını azad edərək tarixi ədaləti bərpa etmək olar. Bu tarixi ədaləti də Azərbaycan Ordusu bərpa edəcək. İnanıram ki, tezliklə ordumuzun sayəsində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə nail olunacaq və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək.

  Kapitan

  Məhəmməd ƏLİYEV,

  "Azərbaycan Ordusu"скачать dle 10.3Скачать игры для Android
  sweeme 25 iyul 2018 08:18

  generic cialis
  buy generic cialis online
  buy tadalafil pune
  <a href="http://cialisgenprx.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  whormSot 25 iyul 2018 09:20

  homemade viagra
  buy generic viagra
  viagra prank
  <a href="http://viagragenbrx.com/#">generic viagra</a>
  Təklif
  automada 25 iyul 2018 12:43

  cialis 20mg tablets
  cheap cialis
  tadalafil cost buy cialis online
  <a href="http://cialismerx.com/#">generic cialis</a>
  Təklif
  Opitiawn 26 iyul 2018 01:45

  get cialis presСЃriСЂtion and order cialis online
  buy cheap cialis
  nizoral alternative cialis 20mg
  <a href="http://cialismerx.com/#">buy cheap cialis</a>
  Təklif
  effella 26 iyul 2018 03:12

  cialis
  cheap cialis
  generic cialis soft tabs 20mg
  <a href="http://cialischgftx.com/#">buy cheap cialis online</a>
  Təklif
  acrocky 26 iyul 2018 04:30

  buy viagra without a doctor prescription
  buy viagra
  viagra recommended dose
  <a href="http://vitasuorf.com/#">buy generic viagra</a>
  Təklif
  foexia 26 iyul 2018 04:32

  cialis online pharmacy canada
  cheap cialis
  women cialis generic
  <a href="http://cialismerx.com/#">cheap cialis online</a>
  Təklif
  Momheimi 26 iyul 2018 05:12

  viagra dick
  generic viagra
  viagra use
  <a href="http://buyviagraonlinenrx.com/#">buy viagra</a>
  Təklif
  Mattlamp 26 iyul 2018 06:34

  order brand cialis
  buy generic cialis online
  genuine cialis online pharmacy
  <a href="http://buycialisnrx.com/#">generic cialis online</a>
  Təklif
  ovella 26 iyul 2018 07:25

  cialis generic price
  buy cialis online
  us cialis online pharmacy buy viagra cialis a
  <a href="http://cialismerx.com/#">buy cheap cialis</a>
  Təklif
  chingima 26 iyul 2018 08:31

  can you buy cialis over the counter
  generic cialis
  top 10 cialis pills
  <a href="http://cialischgftx.com/#">cialis online</a>
  Təklif
  Eruche 26 iyul 2018 10:03

  viagra effect on blood pressure
  generic viagra
  viagra y salud
  <a href="http://vitasuorf.com/#">buy viagra</a>

  when to take viagra for best results
  viagra online
  how much viagra to take
  <a href="http://vitasuorf.com/#">buy viagra online</a>
  Təklif
  avattiMib 27 iyul 2018 20:14

  viagra is not working anymore
  viagrabs.com
  canada over the counter viagra
  <a href="http://www.viagrabs.com">viagrabs.com</a>
  what is the price of viagra in canada
  Təklif
  abnoste 28 iyul 2018 22:39

  generic cialis works
  cialis online
  substitute for cialis online pharmacy
  <a href="http://buycialisnrx.com/#">generic cialis online</a>
  Təklif
  DavidMes 28 iyul 2018 23:46

  canadian drug stores online
  Thinking about that various American medical <a href="http://expertbrown27.bravesites.com/entries/general/discover-medicati
  ons-online-securely">generic viagra canada</a> medical insurance plans don't cover the expense of medications, as well as numerous Americans are without insurance policy altogether, the high cost of prescription medicine can provide a severe obstacle to helpful treatment. Some individuals with numerous or persistent clinical difficulties have concerned depend upon less costly Canadian drugs to satisfy their healthcare requirements.
  canadian drug store canadian drugs online
  Təklif
  Speerve 29 iyul 2018 00:45

  viagra free
  buy viagra online
  viagra 3 free pills
  <a href="http://buyviagraonlinenrx.com/#">buy viagra</a>
  Təklif
  Ioditty 29 iyul 2018 01:56

  cialis generic review
  cialis online
  walmart cialis 20mg
  <a href="http://cialiscsrx.com/#">generic cialis online</a>
  Təklif
  motaopit 29 iyul 2018 05:02

  viagra vs forum cialis pills
  generic cialis online
  is there generic cialis
  <a href="http://buycialisnrx.com/#">buy cialis</a>
  Təklif
  bancind 29 iyul 2018 06:49

  viagra triangle chicago bars
  buy cheap viagra
  viagra alternatives
  <a href="http://buyviagraonlinenrx.com/#">generic viagra</a>

  viagra que es
  buy cheap viagra online
  viagra 007
  <a href="http://buyviagraonlinenrx.com/#">buy cheap viagra online</a>
  Təklif
  Wringup 29 iyul 2018 07:23

  price comparison cialis 20mg
  buy cheap cialis
  generic cialis is it safe
  <a href="http://cialisnrx.com/#">buy cialis online</a>

  cialis online p harmacy canada
  buy cialis online
  cialis buy cheap
  <a href="http://buycialiscrxonline.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  avattiMib 29 iyul 2018 09:06

  eating food before viagra
  viagrabs.com
  kreed nomo viagra
  <a href="http://viagrabs.com">http://viagrabs.com</a>
  viagra and panic attacks
  Təklif
  MariasHady 29 iyul 2018 11:47

  CVS Pharmacy
  It is not vital that a Canadian pharmacy online follows CVS pharmacy all the high quality standards established by the Canadian regulatory authorities. Of the numerous online drug stores <a href="http://cvspharmacycanadian.com/#cvs-pharmacy-greensboro-nc">C
  VS Pharmacy</a> operational in the country, just a few are real and also have the essential licenses. As discussed prior to the license for offering medicines is given by the provincial authorities. So the first thing one ought to do is to examine whether the pharmacy is registered and also has the necessary licenses. If of course, the certificate and also registration number need to be plainly presented on the Canadian pharmacy online internet site.
  Təklif
  dxgz6ud 29 iyul 2018 13:28

  prescription rx online
  cialis without prescription usa <a href="http://online20mg-cialis.net/">purchase cialis</a> cialis costs
  cialis. com what is cialis
  use cialis <a href="http://canada-genericcialis.net/">cheap cialis</a> generic cialis pharmacy
  cialis no doctor's prescription cheap cialis from usa
  cialis usa <a href="http://lowest-price-canadian-cialis.com/">Cialis</a> generic cialis online
  tadalafil generic vs cialis reviews ceilis
  walgreens cialis 20mg price viagra vs cialis tadalafil generic
  Təklif
  Weerneno 29 iyul 2018 15:13

  women who take cialis pharmacy
  buy cialis online
  my experience with cialis pills cialis
  <a href="http://cialiscsxrx.com/#">cheap cialis online</a>
  Təklif
  avattiMib 29 iyul 2018 19:27

  viagra and heart meds
  http://viagrabs.com
  effective dose of viagra
  <a href="http://viagrabs.com">http://viagrabs.com</a>
  levitra more effective than viagra
  Təklif
  fralphah 29 iyul 2018 20:55

  buy generic cialis 5mg online
  generic cialis online
  cialis online canadian pharmacy cialis
  <a href="http://buycialisvvvrx.com/#">buy cialis online</a>

  buy cialis online mastercard
  cialis online
  cialis pills for women
  <a href="http://buycialisprxonline.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  Squarve 30 iyul 2018 03:17

  ci alis online
  buy generic cialis online
  cialis discount online
  <a href="http://buycialisnrx.com/#">cheap cialis</a>

  generic cialis tadalafil 20mg
  cialis online
  order female cialis cialis
  <a href="http://buycialisnrx.com/#">buy generic cialis</a>
  Təklif
  anelty 30 iyul 2018 06:40

  edrugstore cialis pills cialis
  cialis
  levaquin inhaler cialis pills cialis
  <a href="http://cialisxcsrx.com/#">buy cialis online cheap</a>
  Təklif
  Michaelhaf 30 iyul 2018 07:32

  kamagra com
  <a href="https://www.kamagrajellyk.com/">kamagra oral jelly</a>
  kamagra jelly kopen rotterdam
  kamagra oral jelly
  kamagra oral jelly amazon nederland tx
  Təklif
  Cigefure 30 iyul 2018 11:10

  cheap cialis generic mastercard
  cialis online
  cialis original buy online
  <a href="http://buycialisnrx.com/#">cheap cialis</a>
  Təklif
  Şərh yaz
  Fikirlərinizi düzgün və müfəssəl ifadə edin

  Введите код:
  Təhlükəsizlik kodunun təsviri üçün bu şəkildəki kodu daxil edin
  yenilə, əgər kod görünmürsə  İlham Əliyev: “Dağlıq Qarabağ bizim tarixi torpağımızdır”

  "Bizim xalqımız heç vaxt bu vəziyyətlə barışmayacaq. Biz heç vaxt icazə verməyəcəyik ki, tarixi torpağımızda ikinci qondarma erməni dövləti yaradılsın. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik"....

  Erməni yalanlarıyla savaş başladı – İrəvan-2018

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2017-ci il üçün elan etdiyi I qrant müsabiqəsində “İrəvan-2018 portalının yaradılması” layihəsi ilə qalib olan “Beynəlxalq...

  31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür

  Bu gün, 31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür. Soyqırım hadisəsindən 99 il ötür....

  TARİXİ FAKTLAR: Erməni kəşfiyyatı sovet vaxtı Azərbaycanın əleyhinə işləyirmiş (VİDEO)

  Erməni lobbisi hələ Stalinin dövründən Rusiyada güclü mövqeyə malik idi. Erməni güc strukturlarının nümayəndələri Azərbaycana və xüsusilə İran ərazisində Azərbaycanın güc strukturlarına qarsı mübarizə aparırdı....

  Azərbaycan prezidenti: ''Rusiya Baş Qərargahı bildirdi ki...''

  Biz dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq ki, Qarabağ tarixi torpaqlarımızdır, ermənilər 19-cu əsrin sonlarında Qarabağa, digər Azərbaycan torpaqlarına Şərqi Anadoludan, İrandan köçürülüb. Hətta Qarabağda ermənilərin köçürülməsinin...

Xəbər lenti
Оцените работу движка

image
image
image
image
Sayt haqqında

Parol.az
Açar sözləri

новости, по, шаблоны

«    Noyabr 2018    »
BeÇaÇCaCŞB
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Müəllif: Hasankhani Vipmarket 2016 il.