xəbər portalı

  Erməni tarixçi soyqırım iddialarını və “erməni böyüklüyü” mifini darmadağın elədi

  Bölmə: Siyasət Dərc olunan tarixi: 7-09-2017, 10:56
  Erməni tarixçi soyqırım iddialarını və “erməni böyüklüyü” mifini darmadağın elədiBu yaxınlarda erməni əsilli tarixçi, siyasi ekspert Filipp Ekozyantsın sosial şəbəkələrdən birində paylaşdığı "Erməni köçü" adlı videorolik geniş mənada əks-səda doğurdu və erməni mifini darmadağın etdi.

  Tarixçi paylaşdığı videorolikdə etiraf edir ki, tarixi hadisələri saxtalaşdırmaqla erməni xalqını real dünyadan kənarda saxlamağa çalışırlar və virtual dünyaya köçürmək istəyirlər. "Soyqırım" anlayışının 20-ci əsrin 40-cı illərində ortaya çıxdığını bildirən tarixçi alim bildirir ki, ermənilərin "qondarma soyqırımı" iddiası cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyildir.

  Ekspert hesab edir ki, erməni xalqı illərdir “soyqırım” xülyasına özü inanıb, digər xalqları da inandırmaq xətrinə dünyada veyillənir: "Bu mənada genosid sözü hərfi mənada bizimlə qovuşub. O, hər bir erməni ailəsinin üzvü olub, icazəsiz və çəkinmədən bizim qəlblərimizdə yuva salıb və bizim xalqın həyati şirələrini oradan sorur. Biz qapalı, qəzəbli, kinli olmuşuq və uydurduğumuz dünya ürəyincə olmayan hər kəsi məhv eləməyə hazırıq".

  Tarixçi alimin söylədikləri bir həqiqətdir və erməni ekspertləri də bu həqiqəti təsdiqləyirlər ki, bu proses "təhlükəli mərhələyə qədəm qoyub". Əslinə qalsa, bu xalqın hərəkətlərinin hər zaman təhlükəli mərhələdə olmasını, ermənilərin fırıldaqçılıqdan, saxtakarlıqdan və günahsız adamları qırmaqdan başqa silaha malik olmamasını bir çox tanınmış şəxsiyyətlər - U. Çörçil, A.S.Puşkin, alman səyyahı Alfred Karte, İ.Çavçavadze, Korneli Tatsis, V.Veldişko, Qriboyedov, Nekrasov və başqaları da öz fikirlərində bildiriblər.

  Hər zaman ermənilər tarixi saxtalaşdıraraq sübut etməyə çalışırlar ki, guya onlara qarşı törədilmiş "soyqırım" nəticəsində 1,5 milyon erməninin qətlə yetirilməsi ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə və s. qabardaraq, Türkiyə və Azərbaycana qarşı şər-böhtan kompaniyası aparır, bu iddianın həqiqət olduğunu dünya ölkələrinə, dünyanın bütün nüfuzlu ictimai-siyasi təşkilatlarına sırımağa çalışırlar. Qeyd edək ki, ermənilərin soyqırımına məruz qalmaları haqqında dünya dövlətlərinin arxivlərində heç bir tarixi sənəd yoxdur. İllər ərzində dəfələrlə arxiv sənədlərinin araşdırılması, faktların ortaya çıxarılması barədə erməni dövlətinə müraciətlər edilsə də, onlar bu məsələ ilə bağlı həqiqətdən yayınmaq mövqeyi tutublar. Çünki hər zaman onların iddia etdiklərinin əksi baş verib. Belə ki, onların havadarlarının dəstəyi ilə türklərə, azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qanlı cinayətlərin – soyqırımlarının, terror aktlarının, vandalizmin və s. dünyada misli-bərabəri olmayıb.

  Siyasi ekspert onu da etiraf edir ki, erməni xalqı əsası olmayan iddialarala "tullantıya" çevrilib: "Qonşu xalqlara, xüsusən də türk xalqına qarşı özümüzün sürrealist tələblərimiz və iddialarımızla biz öz coğrafi əhatəmizdə bioloji izqoya (tullantı – red.) çevrilmişik. Və biz heç cür anlaya bilmirik ki, həm bizim “soyqırım” anlayışının yaradıcıları, həm də qonşulara qarşı mənəvi, tarixi və ərazi iddialarının təşkilatçıları – hansılar ki, çox gözəl şəkildə erməni xalqının qurbanlıq obrazını tərənnüm edirlər - əslində bizim amansız və məkrli düşmənlərimizdir".

  Bəli, erməni xalqının amansız və məkrli bir düşməni var - o da cinayətkar Ermənistan hakimiyyətidir. Onların Xocalıda,Qaradağlıda, Ağdabanda və digər yaşayış məntəqələrində sələflərinin cinayətkar fəaliyyətinin davamı olaraq törətdikləri soyqırımlar, qətliamlar tarixin səhifəsindən heç vaxt silinməyəcəkdir. Dağlıq Qarabağ və onun ətraf bölgələrində törədilmiş qanlı cinayətlər tarixi keçmiş deyil, artıq bugünkü reallıqdır. Bu cinayətlər nəticəsində Dağlıq Qarabağ və onun ətraf rayonlarında minlərlə dinc əhali qətlə yetirilib.

  Ekspert onu da qeyd edir ki, 19-cu əsrin sonlarında türkləri, 20-ci əsrin sonlarında azərbaycanlıları bizim düşmənlərimizə çevirirdilərsə, indi də ruslara qarşı xalqımıza uğurlu şəkildə nifrət virusu peyvənd edirlər: "Odur ki, nə qədər ağır da olsa biz öz real, təbii ailəmizə qayıtmalıyıq. Əgər bunu eləməsək, mən əminəm: biz məhv olacağıq, həll olub gedəcəyik".

  Burada müəllif, son zamanlar Ermənistanda gizli şəkildə anti-Rusiya kompaniyası aparıldığına işarə vurub. Belə ki, Ermənistanın Qərbyönümlü siyasət yürütməsi Rusiyanı ciddi narahat etməyə başlayıb. Yaranmış vəziyyətdə Ermənistanın əsl istəyi çox bəsitdir - əsas məsələ kimlərdənsə daha çox yararlanmaqdır. Bu yaxınlarda rus politoloq S.Mar­kovun söylədikləri Ermənistanın Rusiyanı daimi müttəfiq kimi qəbul etməməsini sübut edir: " Er­mə­nis­tan hər zaman Ru­si­ya ilə müt­tə­fiq ol­du­ğu­nu de­sə də, əs­lin­də baş­qa si­ya­sət - NA­TO ilə ge­niş əmək­daş­lıq si­ya­sə­ti yü­rüdür. Er­mə­nis­tan öz müt­tə­fi­qi qis­min­də Ru­si­ya­dan mə­na­fe­lə­ri üçün is­ti­fa­də edir. Bu yol­la da Er­mə­nis­tan rəhb­bər­li­yi nü­ma­yiş et­di­rir ki, on­lar Ru­si­ya­nın Azər­bay­can­la əmək­daş­lı­ğın­dan məm­nun de­yil. Er­mə­nis­tanın son zamanlar atdığı addımlar, NATO-ya meyillənməsi Ru­si­ya­ya ar­tıq gü­vən­mə­di­yini ortaya qoyur. Hesab edirəm ki, bu Ru­si­ya­ya qarşı bir xə­bər­dar­lıq me­sa­jı­dır".

  Açıq-aydın görünür ki, Serj Sarkisyanın həyata keçirdiyi siyasət yarıtmazdır. Erməni ekspertlər onu da israrla vurğulayırlar ki, ölkənin təcrid olunmasının əsas səbəblərindən biri İrəvanın yanlış xarici siyasətidir. Bu, maraqlı məqamdır, çünki indiyə qədər ermənilər bütün bəlaların baiskarı kimi Azərbaycan və Türkiyəni ittiham edirdilər. Görünür, artıq həqiqəti etiraf etmək vaxtı çatıb. Erməni siyasi şüurunun nə dərəcədə bu məsələdə davamlı olacağını zaman göstərəcək. Bir çox siyasi ekspertlər, o cümlədən erməni ekspert Akop Badalyan hesab edir ki, Azərbaycanın xarici siyasətdə qazandığı nailiyyətlər Ermənistan rəhbərliyini hakimiyyətdə qalmaq üçün müxtəlif vasitələrə əl atmağa təhrik edir.

  Ermənistandan fərqli olaraq beynəlxalq hüquq normalarına, demokratik dəyərlərə üstünlük verən Azərbaycan hökuməti düzgün xarici siyasət yürüdür. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi Azərbaycan ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu daxili və xarici siyasət hesabına uğurlu və sürətli inkişaf yolundadır və Azərbaycanın inkişaf səviyyəsi Ermənistanın inkişaf səviyyəsi ilə müqayisəedilməzdir. Bu onu sübut edir ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, qətiyyəti sayəsində gec-tez işğal altında qalan torpaqlarımız geri qaytarılacaq, ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimiz bərpa olunacaq. Əlbəttə bütün bunlar suverenliyimizin qarantı Azərbaycan Ordusunun sayəsində baş verəcək.

  Ancaq videoçarxının sonunda Filipp Ekozyants erməni xislətini ortaya qoyur. Belə ki, ekspert hesab edir ki, digər bütün xalqlar kimi onların da qədim keçmişi var: "Mən dəfələrlə təkrar eləmişəm və yenə təkrar edirəm: bizim güclü dövlətimiz olub. Onun adı Osmanlı İmperiyasıdır. Və biz orada erməni etiqadlı osmanlılar olmuşuq. Bizim heç bir başqa dövlətimiz gerçəkdə mövcud olmayıb. Varisi yalnız erməni xalqı olan dövlət də yüz faiz olmayıb. Mən yalnız təsdiqlənmiş və sizə məlum olan faktlara əsaslanaraq öz keçmişimiz haqda həqiqəti daha ətraflı şəkildə təqdim edəcəyəm".

  Onu qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistanın bütün "tarixi" və "tarixi iddiaları"- "Böyük Ermənistan", "Erməni soyqırımı" və s. yalanlar üzərində qurulub. Halbuki, dünya tarixşünaslığında erməni adlandırdığımız hayların tarixi qədər qarmaqarışıq və saxta tarixə rast gəlmək mümkün deyil. Tarixləri qədər, onların etnogenezi də ziddiyyətli və dolaşıqdır.

  İlk mənbələr təsdiq edir ki, indi Ermənistan (Hayastan) adlandırılan əraziyə haylar ilk dəfə xristianlığın dövlət dini səviyyəsinə yüksəlməsindən sonra missionerlər kimi gəliblər. Haylar ərəb xilafəti dövründə islam dinini qəbul edən aborigen türkmənşəli boyların tərk etdikləri dini məbədlərə sahib çıxıb, həmin məbədləri kilsəyə çevirib, elə oradaca saxta tarix əsərləri quraşdırıblar. Qəribidir ki, erməni tarixçiləri Eçmiədzin monastırının IV əsrin əvvəllərindən, hayların əlifbasının isə V əsrin əvvələrindən mövcudluğunu iddia etsələr də, M.Xorenasinin “Hayların tarixi”nin ən qədim əlyazması XIV əsrdən o tərəfə keçmir. Erməni tarixçisi Baxşi İşxanyan ermənilərin özlərinə həqiqi vətən hesab etdikləri “Böyük Ermənistan”ın Rusiyanın hüdudlarından kənarda – Kiçik Asiyada yerləşdiyini yazır.
  Rus Qafqazşünası İvan Şopen qədim müəlliflərin əsərlərini araşdıraraq belə nəticəyə gəlmişdir ki, haylarla erməniləri eyni mənşəli hesab etmək olmaz. Eramızdan əvvəl XII əsrdə Balkanlardan Kiçik Asiyaya köçüb gələn haylar onlara qohum olan frako-frikiya tayfaları ilə birlikdə Dəclə və Fərat çayları arasında məskunlaşıblar. İndiki Ermənistan ərazisində ermənilərin tədricən məskunlaşması 1441-ci ildə Qaraqoyunlu əmirlərinin hakimiyyəti dövründə erməni katolikosluğunun Kilikiyadan İrəvan şəhəri yaxınlığındakı Vağarşapad kəndindəki kilsəyə köçürülməsindən sonra başlanıbdır. Əslində, Cənubi Qafqazda ən gec məskunlaşan etnos ermənilərdir. Qədim türklər olan saklar, skiflər, kimmerlər, hunlar, barsillər, oğuzlar, qıpçaqlar Qafqazda at oynadanda bu regionda ermənilərin heç izi-tozu belə yox idi. Erməniləri Osmanlı İmperiyası ilə eyniləşdirmək xüsusilə absurddur.

  Ermənilər kütləvi surətdə indi Ermənistan adlanan əraziyə İrəvan xanlığının Rusiya tərəfindən işğalından sonra imzalanan Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrinin şərtlərinə əsasən İran və Türkiyədən köçürülüb gətirilmişdir.
  Bütün yuxarıda deyilənlərdən belə qənaət hasil olur ki, indiki Ermənistan Respublikasının ərazisinin və onun paytaxtı İrəvanın ermənilərə heç bir aidiyyəti olmamışdır. Bu ərazi qədim türk-oğuz yurdudur.

  Təəssüf ki, Ermənistan bu gün də qondarma "erməni soyqırımı" cəfəngiyyatını gündəmdə saxlayaraq işğalçılıq siyasətini davam etdirməkdədir. Onların qarşısını yalnız bir yolla – müharibə yolu ilə Qarabağ və İrəvan xanlığı torpaqlarını azad edərək tarixi ədaləti bərpa etmək olar. Bu tarixi ədaləti də Azərbaycan Ordusu bərpa edəcək. İnanıram ki, tezliklə ordumuzun sayəsində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə nail olunacaq və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək.

  Kapitan

  Məhəmməd ƏLİYEV,

  "Azərbaycan Ordusu"скачать dle 10.3Скачать игры для Android
  Haroldomido 15 iyul 2018 21:18

  womens kamagra 100mg tablets
  kamagra 100mg
  kamagra oral jelly 100mg sildenafil citrate
  <a href="https://www.kamagradax.com/">kamagra 100mg</a>
  kamagra oral jelly india price
  Təklif
  CharlesDip 16 iyul 2018 23:19

  viagra meaning in telugu
  generic viagra
  cialis vs viagra 100mg
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  compare viagra and cialis dosage
  http://viagrapipls.com/
  viagra coupons free samples
  Təklif
  BartyMib 17 iyul 2018 12:46

  comparacao levitra viagra cialis
  http://cialisle.com/ - cialis on line
  why does cialis only work sometimes
  cialis pharmacy
  treating bph with cialis
  <a href="http://cialisle.com">tadalafil</a>
  what better cialis or viagra

  cialis in kenya
  http://cialisle.com/ - cialis headache
  que es cialis diario
  www.cialisle.com
  ou acheter vrai cialis
  <a href="http://cialisle.com">cialis pills online</a>
  quanto durano gli effetti collaterali del cialis
  Təklif
  Robertnut 17 iyul 2018 13:17

  kamagra jelly india for sell
  <a href="https://www.kamagrapos.com/">kamagra oral jelly</a>
  kamagra vs viagra
  kamagra oral jelly
  kamagra oral jelly amazon
  Təklif
  BartyMib 18 iyul 2018 16:19

  venden cialis en mexico
  http://cialisle.com/ - over the counter cialis
  fungsi cialis 80mg
  cialis online
  cialis belgique forum
  <a href="http://cialisle.com">cialis cost</a>
  cialis menzis

  how to get cialis prescription online
  http://cialisle.com/ - buy cheap cialis
  il cialis fa male alla vista
  generic cialis
  cos ГЁ cialis generico
  <a href="http://cialisle.com">buy cialis online</a>
  cialis kalp krizi
  Təklif
  BartyMib 20 iyul 2018 09:34

  buy cialis in ottawa
  http://cialisle.com/ - how long does cialis last
  cialis nacin uzimanja
  cialis online
  cialis gГ©nГ©rique tadalafil 10 mg
  <a href="http://cialisle.com">cialis 10mg online</a>
  what is cialis like
  Təklif
  BartyMib 20 iyul 2018 22:10

  mein mann nimmt cialis
  http://cialisle.com/ - cialis for sale online
  mal di schiena da cialis
  generic cialis
  cialis generico (tadalafil) 20 mg
  <a href="http://cialisle.com">buy cialis online</a>
  does cialis treat premature ejaculation
  Təklif
  BartyMib 21 iyul 2018 09:13

  cialis 100mg dosage
  http://cialisle.com/ - cialis 2.5 mg
  order cialis online mastercard
  tadalafil
  cialis medicinale
  <a href="http://cialisle.com">cialis coupon</a>
  viagra nach cialis
  Təklif
  Laraebek 21 iyul 2018 16:16

  Search for the on-line drug store's license number, phone number <a href="http://ferrydaisy32.ebook-123.com/post/using-online-pharmacy-for-medi
  cations-is-it-really-riskfree">discount canadian drugs</a> as well as physical address on the website. Additionally seek the governing body that deals with its operations. Most regulative bodies have a checklist of registered pharmacies on their site. Call the pharmacy and check whether a pharmacologist is offered to talk with you and take your order. canadian drug stores online
  Təklif
  BartyMib 23 iyul 2018 23:04

  does 10mg cialis work
  http://cialisle.com/ - buy cialis online safely
  cialis wie gut
  cialis cost
  cialis alle 2 tage
  <a href="http://cialisle.com">http://cialisle.com</a>
  cialis handelsformen

  cialis hypertrophie prostate
  http://cialisle.com/ - levitra vs viagra vs cialis
  cialis en farmatodo
  cialis
  cialis 100mg forum
  <a href="http://cialisle.com">cialis online</a>
  cialis drug india

  cialis exercise performance
  http://cialisle.com/ - free cialis samples
  cialis u apoteci bez recepta
  buy cialis online
  cialis 50mg pills
  <a href="http://cialisle.com">tadalafil</a>
  price of cialis at walmart pharmacy
  Təklif
  automada 24 iyul 2018 04:02

  women cialis generic
  cheap cialis online
  buy cialis cheap
  <a href="http://cialismerx.com/#">buy cheap cialis</a>

  search cialis generic cialis
  buy cialis online
  tadalafil versus cialis generic
  <a href="http://cialismerx.com/#">buy cheap cialis online</a>
  Təklif
  easethy 24 iyul 2018 04:30

  cuba gooding cialis pills
  buy cialis
  what are the best cialis pills
  <a href="http://cialisnrx.com/#">buy cialis</a>
  Təklif
  taifssep 24 iyul 2018 05:08

  generic cialis sale
  cheap cialis online
  viagra maroc cialis 20mg
  <a href="http://cialisnbuyrx.com/#">buy cheap cialis online</a>
  Təklif
  unurnags 24 iyul 2018 05:10

  cialis buy uk
  cheap cialis
  generic cialis mexico
  <a href="http://cialisgenprx.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  Momheimi 24 iyul 2018 05:46

  cialis canada online
  cheap cialis online
  australia buy cheap cialis online
  <a href="http://cialisnbuyrx.com/#">buy cheap cialis online</a>
  Təklif
  AttaxDed 24 iyul 2018 06:35

  organic viagra
  buy generic viagra
  watermelon and viagra
  <a href="http://viagragenbrx.com/#">buy generic viagra online</a>
  Təklif
  noroPeaw 24 iyul 2018 08:36

  buy soft cialis cialis
  generic cialis
  order cialis professional
  <a href="http://cialismerx.com/#">cialis online</a>
  Təklif
  numubs 24 iyul 2018 10:25

  cialis pills free trial
  cialis online
  viagra pronunciation cialis generic
  <a href="http://cialisnbuyrx.com/#">cheap cialis online</a>
  Təklif
  enattern 24 iyul 2018 11:37

  does viagra work for women
  cheap viagra
  women's viagra
  <a href="http://viagrachkrx.com/#">buy cheap viagra</a>
  Təklif
  Twilky 24 iyul 2018 11:39

  viagra samples free pfizer
  generic viagra online
  staxyn vs viagra
  <a href="http://viagragenbrx.com/#">generic viagra online</a>
  Təklif
  numubs 24 iyul 2018 11:53

  which viagra to buy
  cheap viagra
  where can i get viagra
  <a href="http://viagrachkrx.com/#">viagra online</a>
  Təklif
  Antito 24 iyul 2018 12:02

  does medicaid cover viagra
  viagra online
  how viagra works best
  <a href="http://viagragenbrx.com/#">buy viagra online</a>
  Təklif
  Nedorimi 24 iyul 2018 22:39

  order generic cialis
  buy cheap cialis online
  viagra discount prices cialis levitra
  <a href="http://cialismerx.com/#">buy cheap cialis online</a>

  risks buy tadalafil
  buy cheap cialis
  correct dosage of cialis
  <a href="http://cialismerx.com/#">buy cialis</a>

  lifestyle cialis pills
  cialis online
  generic cialis online
  <a href="http://cialismerx.com/#">generic cialis</a>
  Təklif
  Daycle 25 iyul 2018 01:54

  buy cialis professional
  buy cialis
  legitimate cialis generic
  <a href="http://cialisgenprx.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  grepay 25 iyul 2018 02:43

  low cost cialis generic
  cheap cialis online
  generic cialis price
  <a href="http://cialisnbuyrx.com/#">buy cheap cialis online</a>

  order cialis soft
  buy cheap cialis online
  cialis pills online
  <a href="http://cialisnbuyrx.com/#">buy cialis</a>
  Təklif
  arrelry 25 iyul 2018 02:44

  buy cialis online without a prescription
  buy generic cialis
  herbal viagra for women cialis generic
  <a href="http://cialisgenprx.com/#">generic cialis</a>
  Təklif
  Kaxverry 25 iyul 2018 03:50

  viagra commercial actresses
  buy generic viagra online
  viagra canada
  <a href="http://viagragenbrx.com/#">buy generic viagra</a>
  Təklif
  avattiMib 25 iyul 2018 06:02

  taking viagra after a stroke
  http://viagrabs.com
  buying viagra shanghai
  <a href="http://viagrabs.com">http://viagrabs.com</a>
  football players take viagra
  Təklif
  Amburo 25 iyul 2018 07:41

  cialis generic
  buy cialis
  splitting cialis tablets
  <a href="http://cialismerx.com/#">cheap cialis online</a>

  walmart cialis 20mg
  buy cialis online
  viagra beograd cialis pills
  <a href="http://cialismerx.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  liardy 25 iyul 2018 07:43

  uk prescription cialis generic
  buy cheap cialis online
  indian cialis generic levitra
  <a href="http://cialisnbuyrx.com/#">cialis online</a>
  Təklif
  Şərh yaz
  Fikirlərinizi düzgün və müfəssəl ifadə edin

  Введите код:
  Təhlükəsizlik kodunun təsviri üçün bu şəkildəki kodu daxil edin
  yenilə, əgər kod görünmürsə  İlham Əliyev: “Dağlıq Qarabağ bizim tarixi torpağımızdır”

  "Bizim xalqımız heç vaxt bu vəziyyətlə barışmayacaq. Biz heç vaxt icazə verməyəcəyik ki, tarixi torpağımızda ikinci qondarma erməni dövləti yaradılsın. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik"....

  Erməni yalanlarıyla savaş başladı – İrəvan-2018

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2017-ci il üçün elan etdiyi I qrant müsabiqəsində “İrəvan-2018 portalının yaradılması” layihəsi ilə qalib olan “Beynəlxalq...

  31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür

  Bu gün, 31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür. Soyqırım hadisəsindən 99 il ötür....

  TARİXİ FAKTLAR: Erməni kəşfiyyatı sovet vaxtı Azərbaycanın əleyhinə işləyirmiş (VİDEO)

  Erməni lobbisi hələ Stalinin dövründən Rusiyada güclü mövqeyə malik idi. Erməni güc strukturlarının nümayəndələri Azərbaycana və xüsusilə İran ərazisində Azərbaycanın güc strukturlarına qarsı mübarizə aparırdı....

  Azərbaycan prezidenti: ''Rusiya Baş Qərargahı bildirdi ki...''

  Biz dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq ki, Qarabağ tarixi torpaqlarımızdır, ermənilər 19-cu əsrin sonlarında Qarabağa, digər Azərbaycan torpaqlarına Şərqi Anadoludan, İrandan köçürülüb. Hətta Qarabağda ermənilərin köçürülməsinin...

Xəbər lenti
Оцените работу движка

image
image
image
image
Sayt haqqında

Parol.az
Açar sözləri

новости, по, шаблоны

«    Noyabr 2018    »
BeÇaÇCaCŞB
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Müəllif: Hasankhani Vipmarket 2016 il.