xəbər portalı

  Erməni tarixçi soyqırım iddialarını və “erməni böyüklüyü” mifini darmadağın elədi

  Bölmə: Siyasət Dərc olunan tarixi: 7-09-2017, 10:56
  Erməni tarixçi soyqırım iddialarını və “erməni böyüklüyü” mifini darmadağın elədiBu yaxınlarda erməni əsilli tarixçi, siyasi ekspert Filipp Ekozyantsın sosial şəbəkələrdən birində paylaşdığı "Erməni köçü" adlı videorolik geniş mənada əks-səda doğurdu və erməni mifini darmadağın etdi.

  Tarixçi paylaşdığı videorolikdə etiraf edir ki, tarixi hadisələri saxtalaşdırmaqla erməni xalqını real dünyadan kənarda saxlamağa çalışırlar və virtual dünyaya köçürmək istəyirlər. "Soyqırım" anlayışının 20-ci əsrin 40-cı illərində ortaya çıxdığını bildirən tarixçi alim bildirir ki, ermənilərin "qondarma soyqırımı" iddiası cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyildir.

  Ekspert hesab edir ki, erməni xalqı illərdir “soyqırım” xülyasına özü inanıb, digər xalqları da inandırmaq xətrinə dünyada veyillənir: "Bu mənada genosid sözü hərfi mənada bizimlə qovuşub. O, hər bir erməni ailəsinin üzvü olub, icazəsiz və çəkinmədən bizim qəlblərimizdə yuva salıb və bizim xalqın həyati şirələrini oradan sorur. Biz qapalı, qəzəbli, kinli olmuşuq və uydurduğumuz dünya ürəyincə olmayan hər kəsi məhv eləməyə hazırıq".

  Tarixçi alimin söylədikləri bir həqiqətdir və erməni ekspertləri də bu həqiqəti təsdiqləyirlər ki, bu proses "təhlükəli mərhələyə qədəm qoyub". Əslinə qalsa, bu xalqın hərəkətlərinin hər zaman təhlükəli mərhələdə olmasını, ermənilərin fırıldaqçılıqdan, saxtakarlıqdan və günahsız adamları qırmaqdan başqa silaha malik olmamasını bir çox tanınmış şəxsiyyətlər - U. Çörçil, A.S.Puşkin, alman səyyahı Alfred Karte, İ.Çavçavadze, Korneli Tatsis, V.Veldişko, Qriboyedov, Nekrasov və başqaları da öz fikirlərində bildiriblər.

  Hər zaman ermənilər tarixi saxtalaşdıraraq sübut etməyə çalışırlar ki, guya onlara qarşı törədilmiş "soyqırım" nəticəsində 1,5 milyon erməninin qətlə yetirilməsi ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə və s. qabardaraq, Türkiyə və Azərbaycana qarşı şər-böhtan kompaniyası aparır, bu iddianın həqiqət olduğunu dünya ölkələrinə, dünyanın bütün nüfuzlu ictimai-siyasi təşkilatlarına sırımağa çalışırlar. Qeyd edək ki, ermənilərin soyqırımına məruz qalmaları haqqında dünya dövlətlərinin arxivlərində heç bir tarixi sənəd yoxdur. İllər ərzində dəfələrlə arxiv sənədlərinin araşdırılması, faktların ortaya çıxarılması barədə erməni dövlətinə müraciətlər edilsə də, onlar bu məsələ ilə bağlı həqiqətdən yayınmaq mövqeyi tutublar. Çünki hər zaman onların iddia etdiklərinin əksi baş verib. Belə ki, onların havadarlarının dəstəyi ilə türklərə, azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qanlı cinayətlərin – soyqırımlarının, terror aktlarının, vandalizmin və s. dünyada misli-bərabəri olmayıb.

  Siyasi ekspert onu da etiraf edir ki, erməni xalqı əsası olmayan iddialarala "tullantıya" çevrilib: "Qonşu xalqlara, xüsusən də türk xalqına qarşı özümüzün sürrealist tələblərimiz və iddialarımızla biz öz coğrafi əhatəmizdə bioloji izqoya (tullantı – red.) çevrilmişik. Və biz heç cür anlaya bilmirik ki, həm bizim “soyqırım” anlayışının yaradıcıları, həm də qonşulara qarşı mənəvi, tarixi və ərazi iddialarının təşkilatçıları – hansılar ki, çox gözəl şəkildə erməni xalqının qurbanlıq obrazını tərənnüm edirlər - əslində bizim amansız və məkrli düşmənlərimizdir".

  Bəli, erməni xalqının amansız və məkrli bir düşməni var - o da cinayətkar Ermənistan hakimiyyətidir. Onların Xocalıda,Qaradağlıda, Ağdabanda və digər yaşayış məntəqələrində sələflərinin cinayətkar fəaliyyətinin davamı olaraq törətdikləri soyqırımlar, qətliamlar tarixin səhifəsindən heç vaxt silinməyəcəkdir. Dağlıq Qarabağ və onun ətraf bölgələrində törədilmiş qanlı cinayətlər tarixi keçmiş deyil, artıq bugünkü reallıqdır. Bu cinayətlər nəticəsində Dağlıq Qarabağ və onun ətraf rayonlarında minlərlə dinc əhali qətlə yetirilib.

  Ekspert onu da qeyd edir ki, 19-cu əsrin sonlarında türkləri, 20-ci əsrin sonlarında azərbaycanlıları bizim düşmənlərimizə çevirirdilərsə, indi də ruslara qarşı xalqımıza uğurlu şəkildə nifrət virusu peyvənd edirlər: "Odur ki, nə qədər ağır da olsa biz öz real, təbii ailəmizə qayıtmalıyıq. Əgər bunu eləməsək, mən əminəm: biz məhv olacağıq, həll olub gedəcəyik".

  Burada müəllif, son zamanlar Ermənistanda gizli şəkildə anti-Rusiya kompaniyası aparıldığına işarə vurub. Belə ki, Ermənistanın Qərbyönümlü siyasət yürütməsi Rusiyanı ciddi narahat etməyə başlayıb. Yaranmış vəziyyətdə Ermənistanın əsl istəyi çox bəsitdir - əsas məsələ kimlərdənsə daha çox yararlanmaqdır. Bu yaxınlarda rus politoloq S.Mar­kovun söylədikləri Ermənistanın Rusiyanı daimi müttəfiq kimi qəbul etməməsini sübut edir: " Er­mə­nis­tan hər zaman Ru­si­ya ilə müt­tə­fiq ol­du­ğu­nu de­sə də, əs­lin­də baş­qa si­ya­sət - NA­TO ilə ge­niş əmək­daş­lıq si­ya­sə­ti yü­rüdür. Er­mə­nis­tan öz müt­tə­fi­qi qis­min­də Ru­si­ya­dan mə­na­fe­lə­ri üçün is­ti­fa­də edir. Bu yol­la da Er­mə­nis­tan rəhb­bər­li­yi nü­ma­yiş et­di­rir ki, on­lar Ru­si­ya­nın Azər­bay­can­la əmək­daş­lı­ğın­dan məm­nun de­yil. Er­mə­nis­tanın son zamanlar atdığı addımlar, NATO-ya meyillənməsi Ru­si­ya­ya ar­tıq gü­vən­mə­di­yini ortaya qoyur. Hesab edirəm ki, bu Ru­si­ya­ya qarşı bir xə­bər­dar­lıq me­sa­jı­dır".

  Açıq-aydın görünür ki, Serj Sarkisyanın həyata keçirdiyi siyasət yarıtmazdır. Erməni ekspertlər onu da israrla vurğulayırlar ki, ölkənin təcrid olunmasının əsas səbəblərindən biri İrəvanın yanlış xarici siyasətidir. Bu, maraqlı məqamdır, çünki indiyə qədər ermənilər bütün bəlaların baiskarı kimi Azərbaycan və Türkiyəni ittiham edirdilər. Görünür, artıq həqiqəti etiraf etmək vaxtı çatıb. Erməni siyasi şüurunun nə dərəcədə bu məsələdə davamlı olacağını zaman göstərəcək. Bir çox siyasi ekspertlər, o cümlədən erməni ekspert Akop Badalyan hesab edir ki, Azərbaycanın xarici siyasətdə qazandığı nailiyyətlər Ermənistan rəhbərliyini hakimiyyətdə qalmaq üçün müxtəlif vasitələrə əl atmağa təhrik edir.

  Ermənistandan fərqli olaraq beynəlxalq hüquq normalarına, demokratik dəyərlərə üstünlük verən Azərbaycan hökuməti düzgün xarici siyasət yürüdür. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi Azərbaycan ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu daxili və xarici siyasət hesabına uğurlu və sürətli inkişaf yolundadır və Azərbaycanın inkişaf səviyyəsi Ermənistanın inkişaf səviyyəsi ilə müqayisəedilməzdir. Bu onu sübut edir ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, qətiyyəti sayəsində gec-tez işğal altında qalan torpaqlarımız geri qaytarılacaq, ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimiz bərpa olunacaq. Əlbəttə bütün bunlar suverenliyimizin qarantı Azərbaycan Ordusunun sayəsində baş verəcək.

  Ancaq videoçarxının sonunda Filipp Ekozyants erməni xislətini ortaya qoyur. Belə ki, ekspert hesab edir ki, digər bütün xalqlar kimi onların da qədim keçmişi var: "Mən dəfələrlə təkrar eləmişəm və yenə təkrar edirəm: bizim güclü dövlətimiz olub. Onun adı Osmanlı İmperiyasıdır. Və biz orada erməni etiqadlı osmanlılar olmuşuq. Bizim heç bir başqa dövlətimiz gerçəkdə mövcud olmayıb. Varisi yalnız erməni xalqı olan dövlət də yüz faiz olmayıb. Mən yalnız təsdiqlənmiş və sizə məlum olan faktlara əsaslanaraq öz keçmişimiz haqda həqiqəti daha ətraflı şəkildə təqdim edəcəyəm".

  Onu qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistanın bütün "tarixi" və "tarixi iddiaları"- "Böyük Ermənistan", "Erməni soyqırımı" və s. yalanlar üzərində qurulub. Halbuki, dünya tarixşünaslığında erməni adlandırdığımız hayların tarixi qədər qarmaqarışıq və saxta tarixə rast gəlmək mümkün deyil. Tarixləri qədər, onların etnogenezi də ziddiyyətli və dolaşıqdır.

  İlk mənbələr təsdiq edir ki, indi Ermənistan (Hayastan) adlandırılan əraziyə haylar ilk dəfə xristianlığın dövlət dini səviyyəsinə yüksəlməsindən sonra missionerlər kimi gəliblər. Haylar ərəb xilafəti dövründə islam dinini qəbul edən aborigen türkmənşəli boyların tərk etdikləri dini məbədlərə sahib çıxıb, həmin məbədləri kilsəyə çevirib, elə oradaca saxta tarix əsərləri quraşdırıblar. Qəribidir ki, erməni tarixçiləri Eçmiədzin monastırının IV əsrin əvvəllərindən, hayların əlifbasının isə V əsrin əvvələrindən mövcudluğunu iddia etsələr də, M.Xorenasinin “Hayların tarixi”nin ən qədim əlyazması XIV əsrdən o tərəfə keçmir. Erməni tarixçisi Baxşi İşxanyan ermənilərin özlərinə həqiqi vətən hesab etdikləri “Böyük Ermənistan”ın Rusiyanın hüdudlarından kənarda – Kiçik Asiyada yerləşdiyini yazır.
  Rus Qafqazşünası İvan Şopen qədim müəlliflərin əsərlərini araşdıraraq belə nəticəyə gəlmişdir ki, haylarla erməniləri eyni mənşəli hesab etmək olmaz. Eramızdan əvvəl XII əsrdə Balkanlardan Kiçik Asiyaya köçüb gələn haylar onlara qohum olan frako-frikiya tayfaları ilə birlikdə Dəclə və Fərat çayları arasında məskunlaşıblar. İndiki Ermənistan ərazisində ermənilərin tədricən məskunlaşması 1441-ci ildə Qaraqoyunlu əmirlərinin hakimiyyəti dövründə erməni katolikosluğunun Kilikiyadan İrəvan şəhəri yaxınlığındakı Vağarşapad kəndindəki kilsəyə köçürülməsindən sonra başlanıbdır. Əslində, Cənubi Qafqazda ən gec məskunlaşan etnos ermənilərdir. Qədim türklər olan saklar, skiflər, kimmerlər, hunlar, barsillər, oğuzlar, qıpçaqlar Qafqazda at oynadanda bu regionda ermənilərin heç izi-tozu belə yox idi. Erməniləri Osmanlı İmperiyası ilə eyniləşdirmək xüsusilə absurddur.

  Ermənilər kütləvi surətdə indi Ermənistan adlanan əraziyə İrəvan xanlığının Rusiya tərəfindən işğalından sonra imzalanan Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrinin şərtlərinə əsasən İran və Türkiyədən köçürülüb gətirilmişdir.
  Bütün yuxarıda deyilənlərdən belə qənaət hasil olur ki, indiki Ermənistan Respublikasının ərazisinin və onun paytaxtı İrəvanın ermənilərə heç bir aidiyyəti olmamışdır. Bu ərazi qədim türk-oğuz yurdudur.

  Təəssüf ki, Ermənistan bu gün də qondarma "erməni soyqırımı" cəfəngiyyatını gündəmdə saxlayaraq işğalçılıq siyasətini davam etdirməkdədir. Onların qarşısını yalnız bir yolla – müharibə yolu ilə Qarabağ və İrəvan xanlığı torpaqlarını azad edərək tarixi ədaləti bərpa etmək olar. Bu tarixi ədaləti də Azərbaycan Ordusu bərpa edəcək. İnanıram ki, tezliklə ordumuzun sayəsində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə nail olunacaq və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək.

  Kapitan

  Məhəmməd ƏLİYEV,

  "Azərbaycan Ordusu"скачать dle 10.3Скачать игры для Android
  ViolaUniog 29 may 2018 17:28

  Some on-line pharmacies will offer real medicines yet will <a href="http://toppharmacyusa.com/">viagraq</a> swipe your info making extra money as well as offer it as mailing lists that would lead to a chaotic mail box. You might also deal with a credit card fraud since on-line pharmacies end up being privy to such information after the financial deal. Hence, you must ensure that the Canadian drug store online has an efficient information safety and security policy in place.
  herbal viagra proviagra
  Təklif
  HarveyRiB 30 may 2018 09:51

  Class requirements will vary from college to institution, <a href="http://canadianpharmacyextra.com/">northwest pharmacy com</a> so you will certainly need to do your research study. As a matter of fact there could be lots of various other demands for various Pharm.D. programs, so I have supply a chart that notes needed courses at every drug store college. For specific program numbers similarities, you will have to conduct your own search on the web or contact the admission workplaces at each school of pharmacy.
  tadalafil 20mg canada drugstore
  Təklif
  joremyBal 31 may 2018 17:44

  forum cialis 2013
  http://cialisoni.com/ - buy cialis
  what is the difference between cialis and generic cialis
  <a href="http://www.cialisoni.com/">cialis-online</a>
  preço do cialis 50mg
  cialis price
  which is more potent viagra or cialis
  Təklif
  order medication online 4 iyun 2018 20:03

  Seek the online pharmacy's permit number, phone number <a href="http://bingpharmacyrx.com/">canadian prescription prices</a> and physical address on the website. Additionally search for the regulatory body that looks after its procedures. A lot of governing bodies have a list of signed up drug stores on their website. Call the pharmacy and check whether a pharmacist is readily available to speak with you and take your order. canadian drug stores
  canadian discount prescriptions
  Təklif
  BartyMib 5 iyun 2018 19:52

  cialis testimonio
  http://cialisle.com/ - cialis for daily use
  what is the lowest dose of cialis
  buy tadalafil
  que es mejor cialis o lerk
  <a href="http://www.cialisle.com">tadalafil</a>
  effet cialis 20 mg

  qual Г© mais forte cialis ou viagra
  http://cialisle.com/ - cialis without prescriptions
  cialis for daily use when to take
  cialis online
  qual diferença entre cialis e viagra
  <a href="http://cialisle.com">cialis</a>
  se puede tomar alcohol con cialis
  Təklif
  bakkaMib 8 iyun 2018 08:13

  does private health insurance cover viagra
  his comment is here
  how to write a prescription for viagra
  <a href="http://viagrabs.com">view publisher site</a>
  how we make viagra at home
  Təklif
  bakkaMib 9 iyun 2018 23:54

  can you drink wine while taking viagra
  have a peek at these guys
  dosage viagra should take
  <a href="http://viagrabs.com">viagra</a>
  doof door viagra
  Təklif
  bakkaMib 10 iyun 2018 10:51

  how hard is it to get a viagra prescription
  More about the author
  how to synthesize viagra
  <a href="http://viagrabs.com">viagra canada</a>
  how to spot fake viagra
  Təklif
  BartyMib 11 iyun 2018 07:43

  cialis dosage compared with viagra
  http://cialisle.com/ - 5 mg cialis
  what is cialis e20
  tadalafil
  cialis et femme enceinte
  <a href="http://www.cialisle.com">viagra online usa</a>
  cialis 100 mg mД± 20 mg mД±
  Təklif
  BartyMib 11 iyun 2018 18:47

  where to buy cialis in phuket
  http://cialisle.com/ - viagra or cialis
  cialis semarang
  viagra on-line
  cialis generico em porto alegre
  <a href="http://cialisle.com">generic cialis</a>
  is there a generic substitute for cialis
  Təklif
  canadarx com 13 iyun 2018 05:45

  Class demands will certainly differ from college to school, <a href="http://canadianpharmacyextra.com/">www canadapharmacy com</a> so you will certainly need to do your research study. As a matter of fact there may be several other requirements for different Pharm.D. programs, so I have supply a graph that lists required courses at every pharmacy school. For specific program numbers equivalencies, you will need to perform your very own search online or get in touch with the admission workplaces at each school of pharmacy.
  prescription drug reference usa pharmacy
  Təklif
  BartyMib 14 iyun 2018 17:47

  medicinali generici cialis
  http://cialisle.com/ - cialis reviews
  cialis 2.5 price
  cialis online
  cialis peru precio
  <a href="http://cialisle.com">generic cialis</a>
  cialis china buy
  Təklif

  Pharmacist: Every Canadian pharmacy <a href="http://ordercanadianpharmacy.com/">levitra canadian pharmacy</a> online is mandated by regulation to give its clients access to a signed up pharmacologist before making any kind of purchase. These professionals are well certified to recommend you. Nonetheless, one of the most reputed companies will certainly guarantee that they take the approval of your medical professional prior to refining your order.
  generic cialis canadian pharmacy canada online pharmacy
  Təklif
  bakkaMib 18 iyun 2018 09:27

  how old do u have to be to buy viagra
  viagra online
  what is it like on viagra
  <a href="http://www.viagrabs.com">viagra online</a>
  taking viagra 2 days row
  Təklif
  bakkaMib 20 iyun 2018 03:17

  guy forced to take viagra
  viagra cost
  how long does viagra stay active in your system
  <a href="http://viagrabs.com">why not find out more</a>
  what can i expect if i take viagra
  Təklif
  bakkaMib 21 iyun 2018 22:29

  viagra dosing frequency
  generic viagra
  where to buy viagra in italy
  <a href="http://viagrabs.com">Homepage</a>
  how to make viagra with fruits
  Təklif
  BartyMib 23 iyun 2018 10:09

  how much cialis can i take in a day
  http://cialisle.com/ - cialis ad
  cialis and bradycardia
  cialis pharmacy
  viagra e cialis assieme
  <a href="http://www.cialisle.com">cialis coupon</a>
  preis cialis 20mg Г¶sterreich
  Təklif
  bakkaMib 25 iyun 2018 10:37

  pregnancy using viagra
  Read More Here
  uroxatral and viagra interactions
  <a href="http://www.viagrabs.com">free viagra sample pack</a>
  gute online apotheke viagra
  Təklif
  bakkaMib 27 iyun 2018 12:17

  viagra best buy
  buy generic viagra online
  bromocriptine and viagra
  <a href="http://viagrabs.com">check these guys out</a>
  how do i ask my dr for viagra
  Təklif
  ScottrLanna 29 iyun 2018 12:32

  online drugstore usa
  Thinking about that many American medical <a href="http://canadiantrustypharmacy.com/">buy medications online</a> medical insurance policies don't cover the price of medicines, as well as several Americans are without insurance policy altogether, the high rate of prescription medicine can present a significant obstacle to valuable therapy. Some individuals with several or persistent medical troubles have concerned depend upon less expensive Canadian medicines to please their healthcare requirements.
  cialismd com buy drugs online canada
  Təklif
  AghiVor 30 iyun 2018 17:23

  brand cialis 40 mg
  http://buyscialisrx.com/ - generic cialis online
  schlaganfall durch cialis
  generic cialis
  does cialis lower your sperm count
  <a href="http://buyscialisrx.com/">cialis</a>
  cialis uk cheap
  Təklif
  CherishDew 3 iyul 2018 17:35

  cvs pharmacy fairfax va
  It is not important that a Canadian pharmacy online abides by cvs pharmacy wichita falls tx all the quality criteria established by the Canadian regulatory authorities. Of the hundreds of on-line drug stores <a href="http://cvspharmacyexpress.com/#cvs-pharmacy-santa-ana-ca">cvs
  pharmacy lockport il</a> operational in the country, only a few are authentic and have the needed licenses. As mentioned before the license for offering drugs is given by the provincial authorities. So the first thing one should do is to check whether the drug store is signed up and also has the needed licenses. If of course, the permit as well as enrollment number should be clearly shown on the Canadian drug store online website.
  Təklif
  BartyMib 4 iyul 2018 12:45

  meilleur site pour le cialis
  http://cialisle.com/ - cialis back pain
  tomar cialis y hacer deporte
  buy cialis online
  ou acheter cialis serieux
  <a href="http://cialisle.com">buy cialis</a>
  cuantas pastillas de cialis se pueden tomar a la semana
  Təklif
  WWWormlamask 5 iyul 2018 07:53

  Buy Steroids Online
  9 Best Legal Anabolic Steroids For Sale

  <a href="https://buylegalsteroid.club/#">Buy Steroids Online</a>
  <a href="https://buylegalsteroid.us/#">10 Best Legal Anabolic Steroids For Sale</a>
  Təklif
  BartyMib 8 iyul 2018 18:39

  kjГёpe cialis online
  http://cialisle.com/ - black cialis
  cialis side effects leg cramps
  tadalafil online
  cialis bestellen erfahrung
  <a href="http://cialisle.com">cialis for sale</a>
  cialis vorhofflimmern

  cialis es una droga
  http://cialisle.com/ - viagra vs cialis vs levitra reviews
  cialis prix doctissimo
  http://cialisle.com
  meglio cialis 10 o 20
  <a href="http://www.cialisle.com">buy tadalafil</a>
  how to take cialis with food
  Təklif
  BartyMib 10 iyul 2018 22:49

  kГёb generisk cialis
  http://cialisle.com/ - cialis ingredients
  cialis bnf
  buy cialis
  tempo di scadenza del cialis
  <a href="http://cialisle.com">where to buy cialis online</a>
  cialis fluoxetine

  cialis generico con receta
  http://cialisle.com/ - difference between cialis and viagra
  cialis e prostatectomia radicale
  cialis online
  meio comprimido cialis
  <a href="http://cialisle.com">cialis pharmacy</a>
  que precio tiene cialis
  Təklif
  canadian online rx 11 iyul 2018 09:42

  Try to find the on the internet pharmacy's certificate number, phone number <a href="http://canadianpharmacyextra.com/#freebies-canada">affordable
  drugs canada</a> as well as physical address on the website. Also try to find the regulatory body that looks after its procedures. Many regulatory bodies have a checklist of registered drug stores on their internet site. Phone the pharmacy and check whether a pharmacist is readily available to speak with you and take your order. canadian pharmacies online reviews
  Təklif
  DavidMes 13 iyul 2018 12:34

  buying meds canada
  Thinking about that numerous American clinical <a href="http://timersign54.macvoip.com/post/can-a-canadian-drug-store-give-id
  entical-medications">cheap pet meds canada</a> medical insurance policies don't cover the cost of medicines, as well as lots of Americans are without insurance entirely, the high price of prescription medication could offer a serious obstacle to useful therapy. Some individuals with numerous or persistent clinical problems have actually involved depend on cheaper Canadian medications to satisfy their health care needs.
  buy cialis online canadian pharmacy shopping canada
  Təklif
  BartyMib 13 iyul 2018 13:31

  cialis generico en espaГ±a contrareembolso
  http://cialisle.com/ - what is cialis
  cialis farmacia 121
  cialis coupon
  riesgos de usar cialis
  <a href="http://cialisle.com">generic-cialis</a>
  cuba gooding jr cialis commercial
  Təklif
  BartyMib 15 iyul 2018 16:42

  quando non usare il cialis
  http://cialisle.com/ - cialis or viagra
  cialis П„О№ОјО® П†О±ПЃОјО±ОєОµО№Ої
  cialis cost
  skin reaction to cialis
  <a href="http://www.cialisle.com">cialis price</a>
  cialis und viagra vergleich
  Təklif
  Şərh yaz
  Fikirlərinizi düzgün və müfəssəl ifadə edin

  Введите код:
  Təhlükəsizlik kodunun təsviri üçün bu şəkildəki kodu daxil edin
  yenilə, əgər kod görünmürsə  İlham Əliyev: “Dağlıq Qarabağ bizim tarixi torpağımızdır”

  "Bizim xalqımız heç vaxt bu vəziyyətlə barışmayacaq. Biz heç vaxt icazə verməyəcəyik ki, tarixi torpağımızda ikinci qondarma erməni dövləti yaradılsın. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik"....

  Erməni yalanlarıyla savaş başladı – İrəvan-2018

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2017-ci il üçün elan etdiyi I qrant müsabiqəsində “İrəvan-2018 portalının yaradılması” layihəsi ilə qalib olan “Beynəlxalq...

  31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür

  Bu gün, 31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür. Soyqırım hadisəsindən 99 il ötür....

  TARİXİ FAKTLAR: Erməni kəşfiyyatı sovet vaxtı Azərbaycanın əleyhinə işləyirmiş (VİDEO)

  Erməni lobbisi hələ Stalinin dövründən Rusiyada güclü mövqeyə malik idi. Erməni güc strukturlarının nümayəndələri Azərbaycana və xüsusilə İran ərazisində Azərbaycanın güc strukturlarına qarsı mübarizə aparırdı....

  Azərbaycan prezidenti: ''Rusiya Baş Qərargahı bildirdi ki...''

  Biz dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq ki, Qarabağ tarixi torpaqlarımızdır, ermənilər 19-cu əsrin sonlarında Qarabağa, digər Azərbaycan torpaqlarına Şərqi Anadoludan, İrandan köçürülüb. Hətta Qarabağda ermənilərin köçürülməsinin...

Xəbər lenti
Оцените работу движка

image
image
image
image
Sayt haqqında

Parol.az
Açar sözləri

новости, по, шаблоны

«    Noyabr 2018    »
BeÇaÇCaCŞB
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Müəllif: Hasankhani Vipmarket 2016 il.