xəbər portalı

  Erməni tarixçi soyqırım iddialarını və “erməni böyüklüyü” mifini darmadağın elədi

  Bölmə: Siyasət Dərc olunan tarixi: 7-09-2017, 10:56
  Erməni tarixçi soyqırım iddialarını və “erməni böyüklüyü” mifini darmadağın elədiBu yaxınlarda erməni əsilli tarixçi, siyasi ekspert Filipp Ekozyantsın sosial şəbəkələrdən birində paylaşdığı "Erməni köçü" adlı videorolik geniş mənada əks-səda doğurdu və erməni mifini darmadağın etdi.

  Tarixçi paylaşdığı videorolikdə etiraf edir ki, tarixi hadisələri saxtalaşdırmaqla erməni xalqını real dünyadan kənarda saxlamağa çalışırlar və virtual dünyaya köçürmək istəyirlər. "Soyqırım" anlayışının 20-ci əsrin 40-cı illərində ortaya çıxdığını bildirən tarixçi alim bildirir ki, ermənilərin "qondarma soyqırımı" iddiası cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyildir.

  Ekspert hesab edir ki, erməni xalqı illərdir “soyqırım” xülyasına özü inanıb, digər xalqları da inandırmaq xətrinə dünyada veyillənir: "Bu mənada genosid sözü hərfi mənada bizimlə qovuşub. O, hər bir erməni ailəsinin üzvü olub, icazəsiz və çəkinmədən bizim qəlblərimizdə yuva salıb və bizim xalqın həyati şirələrini oradan sorur. Biz qapalı, qəzəbli, kinli olmuşuq və uydurduğumuz dünya ürəyincə olmayan hər kəsi məhv eləməyə hazırıq".

  Tarixçi alimin söylədikləri bir həqiqətdir və erməni ekspertləri də bu həqiqəti təsdiqləyirlər ki, bu proses "təhlükəli mərhələyə qədəm qoyub". Əslinə qalsa, bu xalqın hərəkətlərinin hər zaman təhlükəli mərhələdə olmasını, ermənilərin fırıldaqçılıqdan, saxtakarlıqdan və günahsız adamları qırmaqdan başqa silaha malik olmamasını bir çox tanınmış şəxsiyyətlər - U. Çörçil, A.S.Puşkin, alman səyyahı Alfred Karte, İ.Çavçavadze, Korneli Tatsis, V.Veldişko, Qriboyedov, Nekrasov və başqaları da öz fikirlərində bildiriblər.

  Hər zaman ermənilər tarixi saxtalaşdıraraq sübut etməyə çalışırlar ki, guya onlara qarşı törədilmiş "soyqırım" nəticəsində 1,5 milyon erməninin qətlə yetirilməsi ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə və s. qabardaraq, Türkiyə və Azərbaycana qarşı şər-böhtan kompaniyası aparır, bu iddianın həqiqət olduğunu dünya ölkələrinə, dünyanın bütün nüfuzlu ictimai-siyasi təşkilatlarına sırımağa çalışırlar. Qeyd edək ki, ermənilərin soyqırımına məruz qalmaları haqqında dünya dövlətlərinin arxivlərində heç bir tarixi sənəd yoxdur. İllər ərzində dəfələrlə arxiv sənədlərinin araşdırılması, faktların ortaya çıxarılması barədə erməni dövlətinə müraciətlər edilsə də, onlar bu məsələ ilə bağlı həqiqətdən yayınmaq mövqeyi tutublar. Çünki hər zaman onların iddia etdiklərinin əksi baş verib. Belə ki, onların havadarlarının dəstəyi ilə türklərə, azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qanlı cinayətlərin – soyqırımlarının, terror aktlarının, vandalizmin və s. dünyada misli-bərabəri olmayıb.

  Siyasi ekspert onu da etiraf edir ki, erməni xalqı əsası olmayan iddialarala "tullantıya" çevrilib: "Qonşu xalqlara, xüsusən də türk xalqına qarşı özümüzün sürrealist tələblərimiz və iddialarımızla biz öz coğrafi əhatəmizdə bioloji izqoya (tullantı – red.) çevrilmişik. Və biz heç cür anlaya bilmirik ki, həm bizim “soyqırım” anlayışının yaradıcıları, həm də qonşulara qarşı mənəvi, tarixi və ərazi iddialarının təşkilatçıları – hansılar ki, çox gözəl şəkildə erməni xalqının qurbanlıq obrazını tərənnüm edirlər - əslində bizim amansız və məkrli düşmənlərimizdir".

  Bəli, erməni xalqının amansız və məkrli bir düşməni var - o da cinayətkar Ermənistan hakimiyyətidir. Onların Xocalıda,Qaradağlıda, Ağdabanda və digər yaşayış məntəqələrində sələflərinin cinayətkar fəaliyyətinin davamı olaraq törətdikləri soyqırımlar, qətliamlar tarixin səhifəsindən heç vaxt silinməyəcəkdir. Dağlıq Qarabağ və onun ətraf bölgələrində törədilmiş qanlı cinayətlər tarixi keçmiş deyil, artıq bugünkü reallıqdır. Bu cinayətlər nəticəsində Dağlıq Qarabağ və onun ətraf rayonlarında minlərlə dinc əhali qətlə yetirilib.

  Ekspert onu da qeyd edir ki, 19-cu əsrin sonlarında türkləri, 20-ci əsrin sonlarında azərbaycanlıları bizim düşmənlərimizə çevirirdilərsə, indi də ruslara qarşı xalqımıza uğurlu şəkildə nifrət virusu peyvənd edirlər: "Odur ki, nə qədər ağır da olsa biz öz real, təbii ailəmizə qayıtmalıyıq. Əgər bunu eləməsək, mən əminəm: biz məhv olacağıq, həll olub gedəcəyik".

  Burada müəllif, son zamanlar Ermənistanda gizli şəkildə anti-Rusiya kompaniyası aparıldığına işarə vurub. Belə ki, Ermənistanın Qərbyönümlü siyasət yürütməsi Rusiyanı ciddi narahat etməyə başlayıb. Yaranmış vəziyyətdə Ermənistanın əsl istəyi çox bəsitdir - əsas məsələ kimlərdənsə daha çox yararlanmaqdır. Bu yaxınlarda rus politoloq S.Mar­kovun söylədikləri Ermənistanın Rusiyanı daimi müttəfiq kimi qəbul etməməsini sübut edir: " Er­mə­nis­tan hər zaman Ru­si­ya ilə müt­tə­fiq ol­du­ğu­nu de­sə də, əs­lin­də baş­qa si­ya­sət - NA­TO ilə ge­niş əmək­daş­lıq si­ya­sə­ti yü­rüdür. Er­mə­nis­tan öz müt­tə­fi­qi qis­min­də Ru­si­ya­dan mə­na­fe­lə­ri üçün is­ti­fa­də edir. Bu yol­la da Er­mə­nis­tan rəhb­bər­li­yi nü­ma­yiş et­di­rir ki, on­lar Ru­si­ya­nın Azər­bay­can­la əmək­daş­lı­ğın­dan məm­nun de­yil. Er­mə­nis­tanın son zamanlar atdığı addımlar, NATO-ya meyillənməsi Ru­si­ya­ya ar­tıq gü­vən­mə­di­yini ortaya qoyur. Hesab edirəm ki, bu Ru­si­ya­ya qarşı bir xə­bər­dar­lıq me­sa­jı­dır".

  Açıq-aydın görünür ki, Serj Sarkisyanın həyata keçirdiyi siyasət yarıtmazdır. Erməni ekspertlər onu da israrla vurğulayırlar ki, ölkənin təcrid olunmasının əsas səbəblərindən biri İrəvanın yanlış xarici siyasətidir. Bu, maraqlı məqamdır, çünki indiyə qədər ermənilər bütün bəlaların baiskarı kimi Azərbaycan və Türkiyəni ittiham edirdilər. Görünür, artıq həqiqəti etiraf etmək vaxtı çatıb. Erməni siyasi şüurunun nə dərəcədə bu məsələdə davamlı olacağını zaman göstərəcək. Bir çox siyasi ekspertlər, o cümlədən erməni ekspert Akop Badalyan hesab edir ki, Azərbaycanın xarici siyasətdə qazandığı nailiyyətlər Ermənistan rəhbərliyini hakimiyyətdə qalmaq üçün müxtəlif vasitələrə əl atmağa təhrik edir.

  Ermənistandan fərqli olaraq beynəlxalq hüquq normalarına, demokratik dəyərlərə üstünlük verən Azərbaycan hökuməti düzgün xarici siyasət yürüdür. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi Azərbaycan ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu daxili və xarici siyasət hesabına uğurlu və sürətli inkişaf yolundadır və Azərbaycanın inkişaf səviyyəsi Ermənistanın inkişaf səviyyəsi ilə müqayisəedilməzdir. Bu onu sübut edir ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, qətiyyəti sayəsində gec-tez işğal altında qalan torpaqlarımız geri qaytarılacaq, ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimiz bərpa olunacaq. Əlbəttə bütün bunlar suverenliyimizin qarantı Azərbaycan Ordusunun sayəsində baş verəcək.

  Ancaq videoçarxının sonunda Filipp Ekozyants erməni xislətini ortaya qoyur. Belə ki, ekspert hesab edir ki, digər bütün xalqlar kimi onların da qədim keçmişi var: "Mən dəfələrlə təkrar eləmişəm və yenə təkrar edirəm: bizim güclü dövlətimiz olub. Onun adı Osmanlı İmperiyasıdır. Və biz orada erməni etiqadlı osmanlılar olmuşuq. Bizim heç bir başqa dövlətimiz gerçəkdə mövcud olmayıb. Varisi yalnız erməni xalqı olan dövlət də yüz faiz olmayıb. Mən yalnız təsdiqlənmiş və sizə məlum olan faktlara əsaslanaraq öz keçmişimiz haqda həqiqəti daha ətraflı şəkildə təqdim edəcəyəm".

  Onu qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistanın bütün "tarixi" və "tarixi iddiaları"- "Böyük Ermənistan", "Erməni soyqırımı" və s. yalanlar üzərində qurulub. Halbuki, dünya tarixşünaslığında erməni adlandırdığımız hayların tarixi qədər qarmaqarışıq və saxta tarixə rast gəlmək mümkün deyil. Tarixləri qədər, onların etnogenezi də ziddiyyətli və dolaşıqdır.

  İlk mənbələr təsdiq edir ki, indi Ermənistan (Hayastan) adlandırılan əraziyə haylar ilk dəfə xristianlığın dövlət dini səviyyəsinə yüksəlməsindən sonra missionerlər kimi gəliblər. Haylar ərəb xilafəti dövründə islam dinini qəbul edən aborigen türkmənşəli boyların tərk etdikləri dini məbədlərə sahib çıxıb, həmin məbədləri kilsəyə çevirib, elə oradaca saxta tarix əsərləri quraşdırıblar. Qəribidir ki, erməni tarixçiləri Eçmiədzin monastırının IV əsrin əvvəllərindən, hayların əlifbasının isə V əsrin əvvələrindən mövcudluğunu iddia etsələr də, M.Xorenasinin “Hayların tarixi”nin ən qədim əlyazması XIV əsrdən o tərəfə keçmir. Erməni tarixçisi Baxşi İşxanyan ermənilərin özlərinə həqiqi vətən hesab etdikləri “Böyük Ermənistan”ın Rusiyanın hüdudlarından kənarda – Kiçik Asiyada yerləşdiyini yazır.
  Rus Qafqazşünası İvan Şopen qədim müəlliflərin əsərlərini araşdıraraq belə nəticəyə gəlmişdir ki, haylarla erməniləri eyni mənşəli hesab etmək olmaz. Eramızdan əvvəl XII əsrdə Balkanlardan Kiçik Asiyaya köçüb gələn haylar onlara qohum olan frako-frikiya tayfaları ilə birlikdə Dəclə və Fərat çayları arasında məskunlaşıblar. İndiki Ermənistan ərazisində ermənilərin tədricən məskunlaşması 1441-ci ildə Qaraqoyunlu əmirlərinin hakimiyyəti dövründə erməni katolikosluğunun Kilikiyadan İrəvan şəhəri yaxınlığındakı Vağarşapad kəndindəki kilsəyə köçürülməsindən sonra başlanıbdır. Əslində, Cənubi Qafqazda ən gec məskunlaşan etnos ermənilərdir. Qədim türklər olan saklar, skiflər, kimmerlər, hunlar, barsillər, oğuzlar, qıpçaqlar Qafqazda at oynadanda bu regionda ermənilərin heç izi-tozu belə yox idi. Erməniləri Osmanlı İmperiyası ilə eyniləşdirmək xüsusilə absurddur.

  Ermənilər kütləvi surətdə indi Ermənistan adlanan əraziyə İrəvan xanlığının Rusiya tərəfindən işğalından sonra imzalanan Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrinin şərtlərinə əsasən İran və Türkiyədən köçürülüb gətirilmişdir.
  Bütün yuxarıda deyilənlərdən belə qənaət hasil olur ki, indiki Ermənistan Respublikasının ərazisinin və onun paytaxtı İrəvanın ermənilərə heç bir aidiyyəti olmamışdır. Bu ərazi qədim türk-oğuz yurdudur.

  Təəssüf ki, Ermənistan bu gün də qondarma "erməni soyqırımı" cəfəngiyyatını gündəmdə saxlayaraq işğalçılıq siyasətini davam etdirməkdədir. Onların qarşısını yalnız bir yolla – müharibə yolu ilə Qarabağ və İrəvan xanlığı torpaqlarını azad edərək tarixi ədaləti bərpa etmək olar. Bu tarixi ədaləti də Azərbaycan Ordusu bərpa edəcək. İnanıram ki, tezliklə ordumuzun sayəsində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə nail olunacaq və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək.

  Kapitan

  Məhəmməd ƏLİYEV,

  "Azərbaycan Ordusu"скачать dle 10.3Скачать игры для Android
  ErmaTor 13 mart 2018 11:05

  d http://clalisonlineohi.com cialis cost
  en donde comprar cialis
  canadian pharmacy cialis viagra vagy cialis
  Təklif
  Cevinsmask 16 mart 2018 09:05

  viagra over the counter at boots generic viagra online is expired viagra bad for you
  <a href="http://viagratru.com">does generic viagra work</a> picture of viagra tablet
  http://viagratru.com - minimum age to use viagra
  Təklif
  SonjaHieds 26 mart 2018 02:52

  latest cannabis news in texas cannabis stocks to watch in 2017
  stages of cannabis growth pictures cannabis use disorder mild in remission

  cannabis plant leaves drooping in dwc <a href="http://chicagorehab.net/userinfo.php?uid=11732149">cannabis growers in southern california</a>
  cannabis training university reviews <a href="http://www.puzzlejet.com/profile/2719011/corylashley">cannabi
  s grow room supplies</a>

  cannabis trim scissors the stages of growth of a cannabis plant
  cannabis growing jobs in florida why cannabis stocks down today

  cannabis trimmers oregon <a href="http://darknaul.free.fr//modules.php/modules.php?name=Your_Account&op
  =userinfo&username=DianaSchot">cannabis trimming equipment</a>
  high times list of cannabis stocks <a href="http://www.braingamesnyc.com/games/profile/2938647/nswearle21"&g
  t;cannabistry labs chicago</a>
  Təklif
  kamagra forum doctissimo 28 mart 2018 10:29

  kamagra gold 100mg reviews
  buy kamagra 100mg
  kamagra oral jelly review forum
  <a href="http://kamagradxt.com/">kamagra forum pl</a>
  kamagra london reviews
  Təklif
  Agustinbag 28 mart 2018 18:24

  viagra commercial women stars viagra commercial actress blue dress
  female viagra pill review women in viagra commercial 2015 date night

  female viagra pills ingredients <a href="http://jud10.org/">viagra prices in usa</a>
  female viagra reviews <a href="http://shucykuwysob.mihanblog.com/post/115">viagra generic release date usa</a>
  Təklif
  replica watches uk 29 mart 2018 11:34

  It ended up at a higher price of replica watches uk about 300000 francs than the replica highest price, and it could be replica watches uk said that collectors had a near craziness for replica swiss watches the di.
  Təklif
  SonjaHieds 29 mart 2018 21:56

  chill cbd gummies reviews cbd gummies for sale near 62363
  cbd oil gummies recipe cbd gummies online

  healthiest cbd gummies reviews <a href="http://gummiescbd.us/">cbd edibles gummies online</a>
  healthiest cbd gummies reviews <a href="http://hempgummies.us/">purchase cbd oil gummies online</a>
  Təklif
  Agustinbag 30 mart 2018 17:57

  cbd oil benefits cbd oil for sale near me
  cbd oil for sale cbd oil for pain relief

  cbd oil for dogs <a href="http://11autor-kolonka.ru/">cbd oil for sale at walmart</a>
  cbd oil reviews and complaints <a href="http://auto-arti.ru/">cbd gummies for sale</a>

  cbd oil for sale cbd oil for pain
  cbd oil for sale amazon cbd oil for sale amazon

  cbd oil for dogs with seizures <a href="http://paintdomfor.ru/">cbd oil for dogs with cancer</a>
  cbd oil benefits <a href="http://www.wimail.ru/">cbd oil for sale walmart</a>
  Təklif
  SonjaHieds 1 aprel 2018 19:45

  reviews of cbd oil for treatment of anxiety chill cbd gummies reviews
  buy cbd gummies online cbd oil reviews

  hemp oil with cbd for sale in california <a href="http://cbdoilproducts.org/">cbd oil and gas</a>
  benefits of cbd oil for skin conditions <a href="http://cbdoilproducts.org/">reviews on where to buy cbd oil for dogs</a>

  cbd oil for sale in california cbd gummies amazon
  cbdistillery codes cbd oil

  reviews on where to buy cbd oil for dogs <a href="http://cbdoilproducts.org/">ordering cbd gummies online</a>
  cbd oil and gas <a href="http://cbdoilproducts.org/">purchase cbd oil gummies online</a>
  Təklif
  Jamesshand 2 aprel 2018 16:27

  http://cialisrrr.com - cialis dosages
  does cialis work
  <a href="http://cialisrrr.com">generic cialis online</a>
  http://viagrarrr.com - cost of viagra
  online viagra
  <a href="http://viagrarrr.com">viagra price</a>
  http://cialisqaz.com - what does cialis do
  cialis canada
  <a href="http://cialisqaz.com">order cialis online</a>
  http://viagraqaz.com - natural viagra
  how to use viagra
  <a href="http://viagraqaz.com">viagra vs cialis</a>
  http://cialisvvr.com - cialis coupon walmart
  goodrx cialis
  <a href="http://cialisvvr.com">cialis generic</a>
  http://cialis24h.us - generic cialis
  cialis 20 mg
  <a href="http://cialis24h.us">cialis generic</a>

  http://cialisrrr.com - what is cialis
  cialis 5mg price
  <a href="http://cialisrrr.com">goodrx cialis</a>
  http://viagrarrr.com - where to buy viagra
  viagra prices
  <a href="http://viagrarrr.com">female viagra pill</a>
  http://cialisqaz.com - cialis otc
  cialis 5mg
  <a href="http://cialisqaz.com">cialis samples</a>
  http://viagraqaz.com - is viagra government funded
  how to get viagra
  <a href="http://viagraqaz.com">viagra substitute</a>
  http://cialisvvr.com - cialis generic date
  when does cialis go generic
  <a href="http://cialisvvr.com">cialis or viagra</a>
  http://cialis24h.us - what does cialis do
  cialis dosage
  <a href="http://cialis24h.us">canadian pharmacy cialis</a>
  Təklif
  Aaepegoge 3 aprel 2018 10:36

  i need a loan desperately today need loan i need loan i need a loan of 3000 today, cash advance loans baltimore md, cash advance online cash advance guaranteed cash advance loans bad credit.
  Təklif
  BartyMib 6 aprel 2018 08:31

  busco cialis
  http://cialisle.com/ - natural cialis
  cialis tablete 5 mg
  cialis cost
  hva koster cialis
  <a href="http://www.cialisle.com">cialis online</a>
  erfahrung cialis 10mg
  Təklif
  BartyMib 7 aprel 2018 07:41

  potenzmittel cialis dosierung
  http://cialisle.com/ - discount cialis
  cialis stock ticker
  buy cialis
  cialis online legal
  <a href="http://cialisle.com">cialis 20mg online</a>
  welke dosis cialis
  Təklif
  bakkaMib 10 aprel 2018 09:13

  what happens if u take two viagra
  you can try this out
  andrea moletta viagra
  <a href="http://www.viagrabs.com">viagra online</a>
  can viagra be used for anything else
  Təklif
  LertoVor 18 aprel 2018 22:53

  cialis side effects constipation
  http://buyscialisrx.com/ - cialis coupon
  cialis svizzera senza ricetta
  generic cialis
  eu tomei cialis
  <a href="http://buyscialisrx.com/">cialis without prescription</a>
  cialis giudizi

  cialis koupit
  http://buyscialisrx.com/ - cheap cialis online
  achat cialis pharmacie andorre
  buy generic cialis
  cuanto cuestan pastillas cialis
  <a href="http://www.buyscialisrx.com/">cialis online</a>
  cialis steroid use
  Təklif
  BartyMib 22 aprel 2018 21:28

  cialis and trazodone
  http://cialisle.com/ - cialis versus viagra
  cialis generic from india
  generic cialis
  can i take metoprolol and cialis
  <a href="http://cialisle.com">cialis online</a>
  cialis quante ore dura
  Təklif
  Robertgyday 26 aprel 2018 09:51

  viagra side effects over time
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra online</a>
  cost of cialis or viagra
  buy viagra online
  pfizer brand viagra 100mg review
  http://viagrapipls.com/
  viagra natural para mujeres recetas

  viagra natural para hombres y mujeres
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra online</a>
  viagra with dapoxetine review
  generic viagra
  viagra generico nombre
  http://viagrapipls.com/
  viagra cialis levitra online uk

  cialis dosage vs viagra dosage
  <a href="http://cialisgrudj.com/">buy generic cialis online</a>
  buy cialis 20 mg usa
  buy cialis
  cialis dapoxetine review
  http://cialisgrudj.com/
  viagra cialis comparison

  cost of cialis 20 mg at walgreens
  <a href="http://cialisgrudj.com/">generic cialis online</a>
  cialis tadalafil lilly 10mg
  buy cialis
  viagra vs cialis cost per pillow
  http://cialisgrudj.com/
  price of cialis and viagra
  Təklif
  AdemoWete 1 may 2018 14:11

  get $1000 installment loan http://jpacschoolclubs.co.uk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=
  680376 kinds of installment loans http://die-design-manufaktur.de/index.php/component/users/?option=com_k2&view=it
  emlist&task=user&id=672872 how to consolidate installment loans http://www.rrspi.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task
  =user&id=581086&Itemid=129 what is unsecured installment loans http://cristazzul.com.mx/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&
  task=user&id=10269 installment loans for no credit http://qtrsgroup.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task
  =user&id=765980 installment loans in michigan
  Təklif
  tadalafil 1 may 2018 19:45

  cialis
  buy cialis online
  <a href=http://genericcialistadalafil.com/>cialis</a>
  tadalafil
  cialis generic
  <a href=http://genericcialistadalafil.com/>buy cialis online</a>
  Təklif
  tadalafil 2 may 2018 21:18

  It agree, very useful piece
  Təklif
  Damaris 4 may 2018 14:55

  where to get generic viagra
  viagra without a doctor's prescription
  ordering viagra online in india
  Təklif
  MichaelkAp 4 may 2018 20:46

  safe to order viagra online
  <a href="http://viagradoctorsnbhu.com/#">viagra without a doctor prescription</a>
  viagra will go generic
  viagra without a doctor prescription
  will generic version viagra available
  <a href="http://viagrawithoutsdoctorjehy.com/#">viagra without a doctor's prescription</a>
  kamagra gold 100 mg sildenafil citrate
  viagra without doctor
  buy viagra store uk
  Təklif
  AdemoWete 5 may 2018 16:37

  on the spot loans bad credit loans bad credit cash loans loans on bad credit score online loans home loans on bad credit my cash advance personal loans bad credit michigan what are personal installment loans installment loan personal installment loans are installment loans legal in pennsylvania
  Təklif
  AghiVor 10 may 2018 20:21

  cialis 5mg Г¶sterreich
  http://buyscialisrx.com/ - buy cialis
  cialis for daily use from canada
  cheap cialis
  cialis right dose
  <a href="http://buyscialisrx.com/">cheap cialis</a>
  effetti benefici del cialis

  prezzo cialis inghilterra
  http://buyscialisrx.com/ - cialis without prescription
  does cialis affect liver
  cialis online
  cialis during cycle
  <a href="http://buyscialisrx.com/">generic cialis online</a>
  what happens if you take cialis with alcohol
  Təklif
  bakkaMib 13 may 2018 09:29

  what costs more viagra or cialis
  visit
  watermelon is powerful than viagra
  <a href="http://viagrabs.com">generic viagra</a>
  sauerkraut and viagra
  Təklif
  AdemoWete 23 may 2018 08:20

  personal loan bad credit no guarantor bad credit loan cash advance loan on line loans bad credit get a loan loans of 3000 bad credit cash advance are personal loan bad credit installment loans interest rates quick installment loans installment loan get a 5000 installment loan
  Təklif
  online pharmacy review 25 may 2018 13:46

  best pharmacy online northwestpharmacy com coupon
  rx discount <a href="https://tinyurl.com/ycuc7s82">medication discount</a>
  Təklif
  DataregKak 25 may 2018 17:21

  Приветствую.

  Делюсь с вами информацией если в настоящее время перед вами стоит вопрос как пройти собеседование и устроиться на желаемую работу, то эта статья для вас! рецензия на студенческую статью образец ТОП-10 сайтов для заработка и реальные примеры.
  Təklif
  Rosierelia 28 may 2018 02:36

  Search for the on-line drug store's certificate number, phone number <a href="http://bingpharmacy2018.com/">canada pharmacies online prescriptions</a> and also physical address on the website. Additionally look for the regulatory body that looks after its operations. A lot of regulative bodies have a listing of registered drug stores on their internet site. Contact the drug store and check whether a pharmacist is offered to talk with you and take your order. www.cialis.com
  cialis 5mg canada
  Təklif
  AghiVor 29 may 2018 07:59

  acquisto cialis pagamento in contrassegno
  http://buyscialisrx.com/ - buy generic cialis
  efek samping cialis 10 mg
  buy cialis online
  does cialis work good
  <a href="http://buyscialisrx.com/">generic cialis</a>
  cialis nachlassende wirkung
  Təklif
  Şərh yaz
  Fikirlərinizi düzgün və müfəssəl ifadə edin

  Введите код:
  Təhlükəsizlik kodunun təsviri üçün bu şəkildəki kodu daxil edin
  yenilə, əgər kod görünmürsə  İlham Əliyev: “Dağlıq Qarabağ bizim tarixi torpağımızdır”

  "Bizim xalqımız heç vaxt bu vəziyyətlə barışmayacaq. Biz heç vaxt icazə verməyəcəyik ki, tarixi torpağımızda ikinci qondarma erməni dövləti yaradılsın. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik"....

  Erməni yalanlarıyla savaş başladı – İrəvan-2018

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2017-ci il üçün elan etdiyi I qrant müsabiqəsində “İrəvan-2018 portalının yaradılması” layihəsi ilə qalib olan “Beynəlxalq...

  31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür

  Bu gün, 31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür. Soyqırım hadisəsindən 99 il ötür....

  TARİXİ FAKTLAR: Erməni kəşfiyyatı sovet vaxtı Azərbaycanın əleyhinə işləyirmiş (VİDEO)

  Erməni lobbisi hələ Stalinin dövründən Rusiyada güclü mövqeyə malik idi. Erməni güc strukturlarının nümayəndələri Azərbaycana və xüsusilə İran ərazisində Azərbaycanın güc strukturlarına qarsı mübarizə aparırdı....

  Azərbaycan prezidenti: ''Rusiya Baş Qərargahı bildirdi ki...''

  Biz dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq ki, Qarabağ tarixi torpaqlarımızdır, ermənilər 19-cu əsrin sonlarında Qarabağa, digər Azərbaycan torpaqlarına Şərqi Anadoludan, İrandan köçürülüb. Hətta Qarabağda ermənilərin köçürülməsinin...

Xəbər lenti
Оцените работу движка

image
image
image
image
Sayt haqqında

Parol.az
Açar sözləri

новости, по, шаблоны

«    Oktyabr 2018    »
BeÇaÇCaCŞB
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Müəllif: Hasankhani Vipmarket 2016 il.