xəbər portalı

  Erməni tarixçi soyqırım iddialarını və “erməni böyüklüyü” mifini darmadağın elədi

  Bölmə: Siyasət Dərc olunan tarixi: 7-09-2017, 10:56
  Erməni tarixçi soyqırım iddialarını və “erməni böyüklüyü” mifini darmadağın elədiBu yaxınlarda erməni əsilli tarixçi, siyasi ekspert Filipp Ekozyantsın sosial şəbəkələrdən birində paylaşdığı "Erməni köçü" adlı videorolik geniş mənada əks-səda doğurdu və erməni mifini darmadağın etdi.

  Tarixçi paylaşdığı videorolikdə etiraf edir ki, tarixi hadisələri saxtalaşdırmaqla erməni xalqını real dünyadan kənarda saxlamağa çalışırlar və virtual dünyaya köçürmək istəyirlər. "Soyqırım" anlayışının 20-ci əsrin 40-cı illərində ortaya çıxdığını bildirən tarixçi alim bildirir ki, ermənilərin "qondarma soyqırımı" iddiası cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyildir.

  Ekspert hesab edir ki, erməni xalqı illərdir “soyqırım” xülyasına özü inanıb, digər xalqları da inandırmaq xətrinə dünyada veyillənir: "Bu mənada genosid sözü hərfi mənada bizimlə qovuşub. O, hər bir erməni ailəsinin üzvü olub, icazəsiz və çəkinmədən bizim qəlblərimizdə yuva salıb və bizim xalqın həyati şirələrini oradan sorur. Biz qapalı, qəzəbli, kinli olmuşuq və uydurduğumuz dünya ürəyincə olmayan hər kəsi məhv eləməyə hazırıq".

  Tarixçi alimin söylədikləri bir həqiqətdir və erməni ekspertləri də bu həqiqəti təsdiqləyirlər ki, bu proses "təhlükəli mərhələyə qədəm qoyub". Əslinə qalsa, bu xalqın hərəkətlərinin hər zaman təhlükəli mərhələdə olmasını, ermənilərin fırıldaqçılıqdan, saxtakarlıqdan və günahsız adamları qırmaqdan başqa silaha malik olmamasını bir çox tanınmış şəxsiyyətlər - U. Çörçil, A.S.Puşkin, alman səyyahı Alfred Karte, İ.Çavçavadze, Korneli Tatsis, V.Veldişko, Qriboyedov, Nekrasov və başqaları da öz fikirlərində bildiriblər.

  Hər zaman ermənilər tarixi saxtalaşdıraraq sübut etməyə çalışırlar ki, guya onlara qarşı törədilmiş "soyqırım" nəticəsində 1,5 milyon erməninin qətlə yetirilməsi ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə və s. qabardaraq, Türkiyə və Azərbaycana qarşı şər-böhtan kompaniyası aparır, bu iddianın həqiqət olduğunu dünya ölkələrinə, dünyanın bütün nüfuzlu ictimai-siyasi təşkilatlarına sırımağa çalışırlar. Qeyd edək ki, ermənilərin soyqırımına məruz qalmaları haqqında dünya dövlətlərinin arxivlərində heç bir tarixi sənəd yoxdur. İllər ərzində dəfələrlə arxiv sənədlərinin araşdırılması, faktların ortaya çıxarılması barədə erməni dövlətinə müraciətlər edilsə də, onlar bu məsələ ilə bağlı həqiqətdən yayınmaq mövqeyi tutublar. Çünki hər zaman onların iddia etdiklərinin əksi baş verib. Belə ki, onların havadarlarının dəstəyi ilə türklərə, azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qanlı cinayətlərin – soyqırımlarının, terror aktlarının, vandalizmin və s. dünyada misli-bərabəri olmayıb.

  Siyasi ekspert onu da etiraf edir ki, erməni xalqı əsası olmayan iddialarala "tullantıya" çevrilib: "Qonşu xalqlara, xüsusən də türk xalqına qarşı özümüzün sürrealist tələblərimiz və iddialarımızla biz öz coğrafi əhatəmizdə bioloji izqoya (tullantı – red.) çevrilmişik. Və biz heç cür anlaya bilmirik ki, həm bizim “soyqırım” anlayışının yaradıcıları, həm də qonşulara qarşı mənəvi, tarixi və ərazi iddialarının təşkilatçıları – hansılar ki, çox gözəl şəkildə erməni xalqının qurbanlıq obrazını tərənnüm edirlər - əslində bizim amansız və məkrli düşmənlərimizdir".

  Bəli, erməni xalqının amansız və məkrli bir düşməni var - o da cinayətkar Ermənistan hakimiyyətidir. Onların Xocalıda,Qaradağlıda, Ağdabanda və digər yaşayış məntəqələrində sələflərinin cinayətkar fəaliyyətinin davamı olaraq törətdikləri soyqırımlar, qətliamlar tarixin səhifəsindən heç vaxt silinməyəcəkdir. Dağlıq Qarabağ və onun ətraf bölgələrində törədilmiş qanlı cinayətlər tarixi keçmiş deyil, artıq bugünkü reallıqdır. Bu cinayətlər nəticəsində Dağlıq Qarabağ və onun ətraf rayonlarında minlərlə dinc əhali qətlə yetirilib.

  Ekspert onu da qeyd edir ki, 19-cu əsrin sonlarında türkləri, 20-ci əsrin sonlarında azərbaycanlıları bizim düşmənlərimizə çevirirdilərsə, indi də ruslara qarşı xalqımıza uğurlu şəkildə nifrət virusu peyvənd edirlər: "Odur ki, nə qədər ağır da olsa biz öz real, təbii ailəmizə qayıtmalıyıq. Əgər bunu eləməsək, mən əminəm: biz məhv olacağıq, həll olub gedəcəyik".

  Burada müəllif, son zamanlar Ermənistanda gizli şəkildə anti-Rusiya kompaniyası aparıldığına işarə vurub. Belə ki, Ermənistanın Qərbyönümlü siyasət yürütməsi Rusiyanı ciddi narahat etməyə başlayıb. Yaranmış vəziyyətdə Ermənistanın əsl istəyi çox bəsitdir - əsas məsələ kimlərdənsə daha çox yararlanmaqdır. Bu yaxınlarda rus politoloq S.Mar­kovun söylədikləri Ermənistanın Rusiyanı daimi müttəfiq kimi qəbul etməməsini sübut edir: " Er­mə­nis­tan hər zaman Ru­si­ya ilə müt­tə­fiq ol­du­ğu­nu de­sə də, əs­lin­də baş­qa si­ya­sət - NA­TO ilə ge­niş əmək­daş­lıq si­ya­sə­ti yü­rüdür. Er­mə­nis­tan öz müt­tə­fi­qi qis­min­də Ru­si­ya­dan mə­na­fe­lə­ri üçün is­ti­fa­də edir. Bu yol­la da Er­mə­nis­tan rəhb­bər­li­yi nü­ma­yiş et­di­rir ki, on­lar Ru­si­ya­nın Azər­bay­can­la əmək­daş­lı­ğın­dan məm­nun de­yil. Er­mə­nis­tanın son zamanlar atdığı addımlar, NATO-ya meyillənməsi Ru­si­ya­ya ar­tıq gü­vən­mə­di­yini ortaya qoyur. Hesab edirəm ki, bu Ru­si­ya­ya qarşı bir xə­bər­dar­lıq me­sa­jı­dır".

  Açıq-aydın görünür ki, Serj Sarkisyanın həyata keçirdiyi siyasət yarıtmazdır. Erməni ekspertlər onu da israrla vurğulayırlar ki, ölkənin təcrid olunmasının əsas səbəblərindən biri İrəvanın yanlış xarici siyasətidir. Bu, maraqlı məqamdır, çünki indiyə qədər ermənilər bütün bəlaların baiskarı kimi Azərbaycan və Türkiyəni ittiham edirdilər. Görünür, artıq həqiqəti etiraf etmək vaxtı çatıb. Erməni siyasi şüurunun nə dərəcədə bu məsələdə davamlı olacağını zaman göstərəcək. Bir çox siyasi ekspertlər, o cümlədən erməni ekspert Akop Badalyan hesab edir ki, Azərbaycanın xarici siyasətdə qazandığı nailiyyətlər Ermənistan rəhbərliyini hakimiyyətdə qalmaq üçün müxtəlif vasitələrə əl atmağa təhrik edir.

  Ermənistandan fərqli olaraq beynəlxalq hüquq normalarına, demokratik dəyərlərə üstünlük verən Azərbaycan hökuməti düzgün xarici siyasət yürüdür. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi Azərbaycan ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu daxili və xarici siyasət hesabına uğurlu və sürətli inkişaf yolundadır və Azərbaycanın inkişaf səviyyəsi Ermənistanın inkişaf səviyyəsi ilə müqayisəedilməzdir. Bu onu sübut edir ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, qətiyyəti sayəsində gec-tez işğal altında qalan torpaqlarımız geri qaytarılacaq, ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimiz bərpa olunacaq. Əlbəttə bütün bunlar suverenliyimizin qarantı Azərbaycan Ordusunun sayəsində baş verəcək.

  Ancaq videoçarxının sonunda Filipp Ekozyants erməni xislətini ortaya qoyur. Belə ki, ekspert hesab edir ki, digər bütün xalqlar kimi onların da qədim keçmişi var: "Mən dəfələrlə təkrar eləmişəm və yenə təkrar edirəm: bizim güclü dövlətimiz olub. Onun adı Osmanlı İmperiyasıdır. Və biz orada erməni etiqadlı osmanlılar olmuşuq. Bizim heç bir başqa dövlətimiz gerçəkdə mövcud olmayıb. Varisi yalnız erməni xalqı olan dövlət də yüz faiz olmayıb. Mən yalnız təsdiqlənmiş və sizə məlum olan faktlara əsaslanaraq öz keçmişimiz haqda həqiqəti daha ətraflı şəkildə təqdim edəcəyəm".

  Onu qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistanın bütün "tarixi" və "tarixi iddiaları"- "Böyük Ermənistan", "Erməni soyqırımı" və s. yalanlar üzərində qurulub. Halbuki, dünya tarixşünaslığında erməni adlandırdığımız hayların tarixi qədər qarmaqarışıq və saxta tarixə rast gəlmək mümkün deyil. Tarixləri qədər, onların etnogenezi də ziddiyyətli və dolaşıqdır.

  İlk mənbələr təsdiq edir ki, indi Ermənistan (Hayastan) adlandırılan əraziyə haylar ilk dəfə xristianlığın dövlət dini səviyyəsinə yüksəlməsindən sonra missionerlər kimi gəliblər. Haylar ərəb xilafəti dövründə islam dinini qəbul edən aborigen türkmənşəli boyların tərk etdikləri dini məbədlərə sahib çıxıb, həmin məbədləri kilsəyə çevirib, elə oradaca saxta tarix əsərləri quraşdırıblar. Qəribidir ki, erməni tarixçiləri Eçmiədzin monastırının IV əsrin əvvəllərindən, hayların əlifbasının isə V əsrin əvvələrindən mövcudluğunu iddia etsələr də, M.Xorenasinin “Hayların tarixi”nin ən qədim əlyazması XIV əsrdən o tərəfə keçmir. Erməni tarixçisi Baxşi İşxanyan ermənilərin özlərinə həqiqi vətən hesab etdikləri “Böyük Ermənistan”ın Rusiyanın hüdudlarından kənarda – Kiçik Asiyada yerləşdiyini yazır.
  Rus Qafqazşünası İvan Şopen qədim müəlliflərin əsərlərini araşdıraraq belə nəticəyə gəlmişdir ki, haylarla erməniləri eyni mənşəli hesab etmək olmaz. Eramızdan əvvəl XII əsrdə Balkanlardan Kiçik Asiyaya köçüb gələn haylar onlara qohum olan frako-frikiya tayfaları ilə birlikdə Dəclə və Fərat çayları arasında məskunlaşıblar. İndiki Ermənistan ərazisində ermənilərin tədricən məskunlaşması 1441-ci ildə Qaraqoyunlu əmirlərinin hakimiyyəti dövründə erməni katolikosluğunun Kilikiyadan İrəvan şəhəri yaxınlığındakı Vağarşapad kəndindəki kilsəyə köçürülməsindən sonra başlanıbdır. Əslində, Cənubi Qafqazda ən gec məskunlaşan etnos ermənilərdir. Qədim türklər olan saklar, skiflər, kimmerlər, hunlar, barsillər, oğuzlar, qıpçaqlar Qafqazda at oynadanda bu regionda ermənilərin heç izi-tozu belə yox idi. Erməniləri Osmanlı İmperiyası ilə eyniləşdirmək xüsusilə absurddur.

  Ermənilər kütləvi surətdə indi Ermənistan adlanan əraziyə İrəvan xanlığının Rusiya tərəfindən işğalından sonra imzalanan Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrinin şərtlərinə əsasən İran və Türkiyədən köçürülüb gətirilmişdir.
  Bütün yuxarıda deyilənlərdən belə qənaət hasil olur ki, indiki Ermənistan Respublikasının ərazisinin və onun paytaxtı İrəvanın ermənilərə heç bir aidiyyəti olmamışdır. Bu ərazi qədim türk-oğuz yurdudur.

  Təəssüf ki, Ermənistan bu gün də qondarma "erməni soyqırımı" cəfəngiyyatını gündəmdə saxlayaraq işğalçılıq siyasətini davam etdirməkdədir. Onların qarşısını yalnız bir yolla – müharibə yolu ilə Qarabağ və İrəvan xanlığı torpaqlarını azad edərək tarixi ədaləti bərpa etmək olar. Bu tarixi ədaləti də Azərbaycan Ordusu bərpa edəcək. İnanıram ki, tezliklə ordumuzun sayəsində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə nail olunacaq və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək.

  Kapitan

  Məhəmməd ƏLİYEV,

  "Azərbaycan Ordusu"скачать dle 10.3Скачать игры для Android
  Rogerwaity 10 avqust 2018 21:18

  <a href="http://calldarsga.ugu.pl/rimero/portable-coreldraw-11-graphics-suite-
  free-download.html#">portable coreldraw 11 graphics suite free download</a> alawares heroes of hellas 2018 avast home edition 4.8 999 real key parameter
  <a href="http://orissau.ugu.pl/pyjutyqex/download-macromedia-dreamweaver-8-por
  table-gratis.html#">Download macromedia dreamweaver 8 portable gratis</a> prince of persia the 2 thrones 2 trainer pc game free download the pride and prejudice collection 1995 online free
  Təklif
  Unfaddy 10 avqust 2018 23:35

  benefits of cialis generic drugs
  cialis coupon
  cialis online prices
  <a href="http://buycialishaonlinerx.com/#">generic cialis online</a>
  Təklif
  Amibremo 11 avqust 2018 03:35

  cialis generic paypal
  buy cialis
  cialis 20 mg online
  <a href="http://buycialisnoerxonline.com/#">buy cialis</a>
  Təklif
  grainee 11 avqust 2018 09:25

  price for cialis online pharmacy
  buy cialis online
  daily side effects cialis tablets
  <a href="http://cialisgenddrx.com/#">generic cialis online</a>

  viagra pronunciation cialis generic
  buy generic cialis
  discount buy generic cialis online
  <a href="http://buygencialismedsmrx.com/#">buy generic cialis online</a>
  Təklif
  webpand 11 avqust 2018 15:35

  cialis tablets vega
  cheap cialis
  what are the best cialis pills
  <a href="http://buygenericcialisnrxonline.com/#">buy cheap cialis online</a>

  safe cialis pills
  cheap cialis
  viagra dejstvo cialis pills
  <a href="http://buycialisnvonlinerx.com/#">generic cialis</a>

  nitric oxide and cialis generic drugs
  buy generic cialis
  buy tadalafil online
  <a href="http://buynorxcialisrxonline.com/#">cheap cialis</a>
  Təklif
  avattiMib 11 avqust 2018 15:52

  viagra in chewing gum
  viagrabs.com
  what is just as good as viagra
  <a href="http://viagrabs.com">http://viagrabs.com</a>
  pills just like viagra
  Təklif
  DavidMes 11 avqust 2018 18:13

  cialis mail order canada
  Taking into consideration that countless American medical <a href="https://inkbrown75batesnedergaard565.shutterfly.com/21">canad
  ian medication</a> medical insurance policies don't cover the cost of medicines, as well as many Americans lack insurance entirely, the high cost of prescription medication could provide a major obstacle to helpful treatment. Some people with numerous or relentless clinical troubles have concerned rely on less costly Canadian drugs to satisfy their health care requirements.
  www canadadrugs com viagra canada pharmacies
  Təklif
  Assups 11 avqust 2018 23:01

  buy generic cialis 5mg online
  generic cialis online
  is viagra really needed cialis pills
  <a href="http://buycialisjrxonline.com/#">buy cialis</a>
  Təklif
  Assedia 12 avqust 2018 04:16

  generic cialis overnight shipping
  buy generic cialis
  cheap generic cialis online
  <a href="http://buycialisdfonline.com/#">cialis online</a>

  cialis generic discount
  generic cialis online
  buy cialis online in florida
  <a href="http://cialisnrxbuyonline.com/#">buy generic cialis</a>
  Təklif
  Weatte 12 avqust 2018 04:35

  buy cialis online in usa drugs
  buy cheap cialis coupon
  generic cialis 20mg circuit city mexico
  <a href="http://cialisnbuyrx.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  avattiMib 12 avqust 2018 11:23

  what are the effects of alcohol and viagra
  viagrabs.com
  take viagra after eating
  <a href="http://www.viagrabs.com">http://viagrabs.com</a>
  herrera en la onda fosforos viagra
  Təklif
  ritCoaro 12 avqust 2018 17:15

  vinegar metformin cialis generic pills
  buy cheap cialis coupon
  cialis pills for women
  <a href="http://buycialisoronlinerx.com/#">buy cialis online</a>

  metformin expiration cialis generic pills used
  buy cialis online
  phentermine civr cialis 20mg
  <a href="http://buycialisnrxsonline.com/#">buy generic cialis</a>
  Təklif
  Tiemrils 13 avqust 2018 01:30

  cheap cialis no prescription
  buy cheap cialis online
  nitric oxide and cialis generic drugs
  <a href="http://buycialisonrxonline.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  keedia 13 avqust 2018 03:55

  cialis pills for women
  buy cialis
  is cialis available in generic
  <a href="http://cialistrxonline.com/#">buy cheap cialis coupon</a>
  Təklif
  avattiMib 13 avqust 2018 07:24

  how to use viagra tablets in urdu
  http://viagrabs.com
  where is viagra sold in nigeria
  <a href="http://viagrabs.com">viagrabs.com</a>
  viagra use in animals
  Təklif
  sweeme 13 avqust 2018 07:38

  split cialis pills ortho evra patch
  buy cialis online cheap
  brand cialis online pharma
  <a href="http://cialiscnrxonline.com/#">buy cialis</a>
  Təklif
  Arrerne 13 avqust 2018 09:32

  overdose on cialis pharmacy
  cialis
  keywords cheapest cialis generic
  <a href="http://cialischchx.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  lealcump 13 avqust 2018 14:23

  viagra maroc cialis 20mg
  cheap cialis
  par internet cialis 20mg
  <a href="http://buycialisdrxonline.com/#">generic cialis</a>
  Təklif
  Dymnabub 13 avqust 2018 14:52

  order cialis online without health
  generic cialis online
  buy cialis online india
  <a href="http://bstcialisusa.com/#">cialis online</a>
  Təklif
  sergton 13 avqust 2018 16:55

  cialis 100mg australia
  <a href="http://cialis-nice.com">cialis 5mg</a>
  salipax 20 mg cialis
  cialis 30 day sample
  Təklif
  arroxy 13 avqust 2018 22:18

  xatral cialis online pharmacy generic
  buy generic cialis online
  buy generic cialis free
  <a href="http://buynrxcialisonlinerx.com/#">cialis</a>
  Təklif
  motaopit 14 avqust 2018 03:17

  buy cheap generic cialis tegretol
  buy generic cialis online
  how much are viagra pills cialis 20mg
  <a href="http://buycialismxonline.com/#">buy generic cialis online</a>
  Təklif
  avattiMib 14 avqust 2018 04:39

  tricare and viagra
  viagrabs.com
  i took a viagra and it got stuck in my throat
  <a href="http://www.viagrabs.com">viagrabs.com</a>
  soft viagra under the tongue
  Təklif
  Sicnilip 14 avqust 2018 06:40

  buy tadalafil india
  buy cialis online
  viagra trial voucher buy cialis online
  <a href="http://cialisgftrx.com/#">generic cialis online</a>
  Təklif
  Daycle 14 avqust 2018 10:56

  cialis online overnight delivery
  generic cialis online
  cialis india generic
  <a href="http://cialisnopr.com/#">cheap cialis online</a>

  cialis order online buy
  buy cialis
  cialis non generic
  <a href="http://chcialisbuynrxonline.com/#">buy cheap cialis online</a>
  Təklif
  sergton 14 avqust 2018 11:46

  pimafucin 20 mg generic cialis
  <a href="http://cialis-nice.com">buy tadalafil</a>
  cialis prices at pharmacies
  buy 20mg cialis
  Təklif
  unpasp 14 avqust 2018 13:15

  tinnitus cialis online pharmacy
  cialis
  safe cialis online pharmacy
  <a href="http://buyhcialisrx.com/#">cheap generic cialis</a>
  Təklif
  arrelry 14 avqust 2018 14:51

  canada generic cialis prices
  buy cialis online
  generic cialis overnight shipping cost
  <a href="http://buycialishrxonline.com/#">cheap cialis online</a>
  Təklif
  sergton 14 avqust 2018 17:34

  phenytek generic cialis
  <a href="http://cialis-nice.com">cialis 30 day sample</a>
  can cialis 10 mg be taken daily
  cialis from canada
  Təklif
  Arrerne 14 avqust 2018 23:06

  how to buy cialis online
  buy cialis
  viagra floaters cialis pills cialis
  <a href="http://cialispnrx.com/#">buy generic cialis online</a>

  prices cialis 20mg
  generic cialis online
  edrugstore cialis pills cialis
  <a href="http://cialisbuynrxonlinerx.com/#">buy cialis</a>
  Təklif
  Şərh yaz
  Fikirlərinizi düzgün və müfəssəl ifadə edin

  Введите код:
  Təhlükəsizlik kodunun təsviri üçün bu şəkildəki kodu daxil edin
  yenilə, əgər kod görünmürsə  İlham Əliyev: “Dağlıq Qarabağ bizim tarixi torpağımızdır”

  "Bizim xalqımız heç vaxt bu vəziyyətlə barışmayacaq. Biz heç vaxt icazə verməyəcəyik ki, tarixi torpağımızda ikinci qondarma erməni dövləti yaradılsın. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik"....

  Erməni yalanlarıyla savaş başladı – İrəvan-2018

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2017-ci il üçün elan etdiyi I qrant müsabiqəsində “İrəvan-2018 portalının yaradılması” layihəsi ilə qalib olan “Beynəlxalq...

  31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür

  Bu gün, 31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür. Soyqırım hadisəsindən 99 il ötür....

  TARİXİ FAKTLAR: Erməni kəşfiyyatı sovet vaxtı Azərbaycanın əleyhinə işləyirmiş (VİDEO)

  Erməni lobbisi hələ Stalinin dövründən Rusiyada güclü mövqeyə malik idi. Erməni güc strukturlarının nümayəndələri Azərbaycana və xüsusilə İran ərazisində Azərbaycanın güc strukturlarına qarsı mübarizə aparırdı....

  Azərbaycan prezidenti: ''Rusiya Baş Qərargahı bildirdi ki...''

  Biz dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq ki, Qarabağ tarixi torpaqlarımızdır, ermənilər 19-cu əsrin sonlarında Qarabağa, digər Azərbaycan torpaqlarına Şərqi Anadoludan, İrandan köçürülüb. Hətta Qarabağda ermənilərin köçürülməsinin...

Xəbər lenti
Оцените работу движка

image
image
image
image
Sayt haqqında

Parol.az
Açar sözləri

новости, по, шаблоны

«    Noyabr 2018    »
BeÇaÇCaCŞB
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Müəllif: Hasankhani Vipmarket 2016 il.