xəbər portalı

  TOVUZ: DİNAMİK İNKİŞAF, GƏLƏCƏK PRESPEKTİVLƏR VƏ İQTİSADİ SIÇRAYIŞIN BÜTÜN ASPEKTLƏRİ KONTEKSTİNDƏ RƏHBƏR FAKTORU

  Bölmə: Cəmiyyət Dərc olunan tarixi: 9-09-2016, 16:55
  TOVUZ: DİNAMİK İNKİŞAF, GƏLƏCƏK PRESPEKTİVLƏR VƏ İQTİSADİ SIÇRAYIŞIN BÜTÜN ASPEKTLƏRİ KONTEKSTİNDƏ RƏHBƏR FAKTORU“Tovuz rayonunun gözəl təbiəti, zəngin sərvəti vardır.
  Ən qiymətli sərvəti isə onun əməksevər insanlarıdır”.
  Ümummilli Lider Heydər Əliyev

  TOVUZ: DİNAMİK İNKİŞAF, GƏLƏCƏK PRESPEKTİVLƏR VƏ İQTİSADİ SIÇRAYIŞIN BÜTÜN ASPEKTLƏRİ KONTEKSTİNDƏ RƏHBƏR FAKTORUTarixi siyasi-iqtisadi müstəqilliyini əldə edən Azərbaycan təkcə mərkəzyönümlü inkişafı ilə yox, mərkəzdənkənar yönümlü inkişafı ilə də dünyanın siyasi-iqtisadi arenasında özünün layiqli yerini tutmaqdadır. Hər kəsə məlumdur ki, xalqımız çox əsrlilik tarixə malikdir və yadelli işğalçıların işğalına məruz qalmış, elə, bu səbəbdən də uzun bir müddət xalqımızın istər siyasi, istərsə də iqtisadi təfəkkürü müstəqil bir şəkildə inkişaf edərək formalaşa bilməmiş və ya formalaşmağa imkan verilməmişdir. Dünyanın siyasi və iqtisadi arenasına yenidən müstəqil bir dövlət kimi qayıdan Azərbaycan özünün ilk müstəqillik illərində sarsıdıcı siyasi və iqtisadi böhranlar keçirmiş, uca Yaradan xalqımızı bu ağır böhranlarla üz-üzə qoymamış və öz rəhmi ilə xalqımızı həmin sarsıdıcı böhranlardan xilas etmişdir. Siyasi və tarixi elmlərdən bizlərə yaxşıca məlumdur ki, dövlətin inkişafında, çiçəklənməsində lider faktoru əsas olaraq vurğulanmaqdadır. Məhz xalqımızın dahi oğlu Heydər Əliyevin ötən əsrdə hakimiyyətə qayıdışı ilə cəmiyyətin bütün sahələrindəki böhranlara son qoyuldu. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının banisi olan Heydər Əliyev özünün balanslaşdırılmış, düşünülmüş, məqsədyönlü və s. kontekstlərdəki siyasi düşüncələri ilə Azərbaycanı əbədi bir günəşə çevirmişdir. Dahi lider özü bunu görmüş və belə vurğulamışdır: “Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaqdır”. Bu gün ölkəmizin imzaları imzalar içərisində, adı adlar içərisində çəkilməkdədir.
  Ölkəmizə rəhbərlik edən cənab Prezidetimiz İlham Əliyev, H.Əliyev ənənələrini yaşatmaqla yanaşı özünün uzaqgörən siyasəti və sosial-iqtisadi inkişaf proqramları ilə ölkəmizin həm siyasi gücünü dünyanın siyasi arenasında, həmdə iqtisadi gücünü dünyanın iqtisadi arenasında möhkəmləndirməkdədir. Cənab Prezidentin regionların inkişafı ilə bağlı qəbul etdiyi ardıcıl dövlət proqramları regionlarımızın çiçəklənməsinə öz töhfələrini verməkdədir. Bucür siyasətin həyata keçirilməsi nəticəsində qürurla deyə bilərik ki, dünyanın iqtisadi cəhətdən ən yüksək inkişafına yiyələnmiş dövlətlərin regionlarından heç də geri qalmırlar.
  Ölkəmizin ən prespektivli və gözəl rayonlarından biri də Tovuz rayonudur ki, ölkəmizin qərb bölgəsində Gəncə-Qazax iqtisadi rayonun daxilində yerləşməkdədir. Coğrafi baxımından şimaldan Gürcüstan Respublikası, cənubdan Ermənistan Respublikası, qərbdən Ağıstafa rayonu və şərqdən Şəmkir rayonu ilə sərhədir. Ərazisi 1942,1 min km2, əhalisi 164,9 min nəfərdir (2013-cü ilin məlumatına əsasən). Öz tabeliyində 2 şəhər- Tovuz və Qovlar şəhərləri, 102 kənd mövcudur (2013-cü ilin məlumatına əsasən). Tovuz rayonu öz coğrafi mövqeyinə görə olduqca əlverişli strateji bir məntəqədə yerləşməkdədir. Bu gün Tovuz ölkəmizdə gedən dinamik inkişafdan heç də geri qalmamaqdadır. Günü-gündən rayonumuzda gedən abadılıq işləri bunun ən bariz nümunəsidir.
  Tovuz rayonun iqtisadiyyatı özünün şaxəliliyi ilə seçilməkdədir. Rayon iqtisadiyyatı müasir dünyamızın tələblərinə cavab verən bir şəkildə qurulmaqdadır. Spesifiq bir şəkildə rayon təsərrüfatı günü-gündən çiçəklənməkdədir. Yeni yaradılmış müəssisələr rayonumuzun iqtisadi gücünün durmadan artmasında öz töhfələrini verməkdədir. Rayon iqtisadiyyatının ən unikal sahəsini kənd təsərrüfatı təşkil edir. Üzümçülük, tərəvəzçilik, quru subtropik meyvəçilik, bostançılıq, qartofçuluq, bağçılıq, taxılçılıq, heyvandarlıq kənd təsərrüfatının mühüm sahələridir. Rayon ərazisi bunlarla yanaşı turizm mərkəzi kimi də seçilməkdədir. Rayonun dağlıq hissələrinin gözəl təbiəti turistləri özünə cəlb etməkdədir. Əsrlik çayı böyunca yerləşən istirahət mərkəzləri hər il yerli və əcnəbi turistləri özünə cəlb etməkdədir. Tovuzda səhiyyə sistemi də son vaxtlar artan xətt üzrə inkişaf etməkdədir. İdman infrastrukturası və su təsərrüfatı isə son zamanlar yenidən qurulmuşdur.
  Tovuz rayonu ölkəmizin elm potesialının təmin edilməsində və yüksək səviyyəli kadrların hazırlanmasında əvəzsiz rayonlarımızdan biridir. Əsas mətləblərə keçməzdən qabaq rayonunumuzun təhsilinin qısaca tarixi xronikasını qeyd edək. “Tovuzda XIX əsrin son rübünədək təhsil əsasən dini məktəblərdə və fərdi qaydada aparılıb. İlk dünyəvi məktəb 1891-ci ildə rayonun Yuxarı Öysüzlü kəndində rus-tatar məktəbi (real) kimi fəaliyyətə başlayıb. 1899-cu ildə Tovuz şəhəri ərazisində Rəsulov Hüseyn adlı bir şəxsin evi dünyəvi təhsil təəsübkeşləri tərəfindən kirayə edilir və burada sonralar 1937-ci ildə böyük rus şairi A.S.Puşkinin adını daşıyan Tovuz şəhər orta mətkəbinin bünövrəsi qoyulur. Yanıqlı kəndində 1924-cü ildə şəxsi evlərdə 4 illik məktəb açılıb. Tovuzun ilk görkəmli müəllimləri sırasında Ağamməd Axundovun, Məmmədqara Məmmədovun, Əli Əliyevin, Cəfər Mürşüdlünün, Həsən Həsənovun, İbrahim Qüdrətovun, Qara Sultanovun, Nadir Abdıyevin adlarını çəkmək olar. Hazırda rayonda fəaliyyət göstərən 85 ümumtəhsil məktəbinin 65-i orta, 17-si əsas, 3-ü ibtidai məktəblərdir. Rayonda 39 məktəbəqədər və 5 mətkəbdənkənar uşaq müəssisəsi fəaliyyət göstərir. 39 məktəbəqədər uşaq müəssisələrinə 2375 nəfər uşaq, 5 məktəbdənkənar uşaq müəssisəslərin isə 6180 nəfər şagird cəlb edilmişdir. Rayonun ümumtəhsil mətkəblərində şagirdlərin təlim-tərbiyəsi ilə 4112 nəfər müəllim məşğul olur. Onların 3783 nəfəri ali, 26 nəfəri natamam ali, 303 nəfəri isə orta ixtisas təhsillidir. Tovuzda 132 nəfər işçisi olan Peşə Liseyi və 78 nəfər işçisi olan Dövlət Sosial İqtisad Kolleci fəaliyyət göstərir. A.S Puşkin adına Tovuz şəhər orta məktəbi 100 ildən artıq fəaliyyəti dövründə, eləcə də rayonun digər məktəbləri Azərbaycan elmi üçün 80-dən artıq elmlər doktoru-professor, 150-dən çox elmlər namizədi yetişdirib.”1 Rayonumuzda son 10 ildə dövlət proqramı çərçivəsində aparılmış iqtisati siyasət nəticəsində 6472 şagird yerlik 18 məktəb, o cümlədən Heydər Əliyev fondunun “Yeniləşən Azərbaycan yeni məktəb” layihəsi çərçivəsində 640 şagird yerlik 3 məktəb binası tikilmişdir. 3448 şagird yerlik 8 məktəb binası əsaslı təmir olunmuşdur. Bu nəticələr rayonumuzun təhsil sisteminin sosial və istehsal infrastrukturasının inkişafına gətirib çıxarmışdır. Həmçinin onun sosial bazası daha da gücləndirilmişdir.
  Rayonumuzda olan tarixi abidələr isə öz əhəmiyyəti ilə seçilməkdədir. Bura axışan yerli və xarici turistlər rayonun turizm sektorunun inkişafında öz rolunun artırılmasına töhfələr verməkdədir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 02 avqust 2001-ci il tarixli qərarına əsasən, Tovuz rayonunun ərazisində 64 tarixi-mədəni, arxeoloji abidənin olması təsdiqlənib. Onlardan 18-i ölkə ( 2-si memarlıq, 16-sı arxeoloji), 46-sı yerli (32-si memarlıq, 11-i arxeoloji, 1-i monumental xatirə abidəsi, 2-si dekorativ-tətbiqi sənət nümunəsi) əhəmiyyətli olmaqla dövlət tərəfindən mühafizə edilir. Ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidələrinə -Düzqırıqlı kəndində XIX əsrə aid Hacı Bagır məscidi,Yanıqlı kənd məscidini, Kirzan məbədini misal göstərmək olar. Tovuz rayonun digər kəndlərində də tarixi abidələr mövcuddur. Bu yaxınlarda aşkar edilmiş Göytəpə və Mənteş abidələri isə xüsusi əhəmiyyətə malikdirlər. Göytəpə qədim yaşayış məskəni yerli və xarici mütəxəsislərin araşdırmaları əsasında müəyyən edilmişdir ki, Neolit dövrnə aiddirlər. Rayonumuzda və bölgəmizdə turizmin inkişafı üçün otelçilik ənənələrini yaşadılmaqda və yenidən qurulmaqdadır. Prezidentin şəxsi tapşırıqları ilə rayonumuzda turizm infrasturukturası yeniləşdirilməkdə və müasirləşdirilməkdədir. Yeni turizm obyektləri, mehmanxanalar, istirahət mərkəzləri yaradılmışdır. . Bunlarla yanaşı olaraq rayonda 18 yeni mehmanxana və istirahət mərkəzləri də yaradılmışdır. 2012-ci il aprelin 12-də müasir stantdartlara cavab verən “Ayan Palace” otelinin açılması isə rayonumuza turizm noqteyi-nəzərdən göstərilən qayğının ən gözəl nümunəsidir. Bölgə camatının istirahəti üçün isə salınmış istirahət parklarının isə olduqca əhəmiyyəti mövcuddur. Rayon ərazisindəki parklar yenidən təmir edilmiş və yenisi salınmış və Qovlar şəhərində isə bir park əsaslı olaraq təmir edilmişdir. “Tovuz 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr” kitabında qeyd edilir: XX əsrin 30-cu illərində Tovuzda məskunlaşmış alman icması tərəfindən salınmış “Lemsə” parkı əsaslı şəkildə yenidən qurulmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2008-ci il sentyabrın 24-də parkda görülmüş abadlıq-quruculuq işləri ilə tanış olmuşdur. Daha bir mədəniyyət və istrahət məkanı – Heydər Əliyev parkı isə Tovuz çayının sol sahilində salınmışdır. Burada orjinal layihə əsasında inşa edilmiş kafe, restoran, uşaq əyləncə mərkəzi və s. fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2011-ci il fevralın 9-da parkın açılışını etmişdir”.
  Azərbaycan insanın inkişafında və sağlam gələcək nəsillərə yiyələnmək üçün idman faktoru əsas olaraq qalmaqdadır. Bu konteksdən yanaşdıqda bizlər idmanın toplumuz üçün necə əhəmiyyətli olduğunu anlaya bilirik. Ölkəmizdə başladılımış idman hərəkatı isə uğurla həyata keçirilməkdədir. Ölkədə aparılan idman hərakatı Tovuzdan da yan keçməməkdədir. Tovuzda son 10 ildə qurulan idman infrastrukturu isə tovuz gənclərinin və əhalisinin sağlamlığının təmin edilməsində ən ümdə sahələrdən birini tutur. Son 10 illikdə yaradılmış Tovuz Olimpiya idman Kompleksi və bunun timsalında idmana dair digər qurğular fəaliyyət göstərməsi ölkəmizdəki idman hərəkətinin ən bariz nümunələrindən birini təşkil edir. “Tovuz 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr” kitabında qeyd edilir: “Tovuz Olimpiya İdman Kompleksinin təməli 2007-ci il mayın 30-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Olimpiya kompleksində 70 nömrəlik beşmərtəbəli otel, 700 oturacaq yeri olan idman zalı, üzgüçülük hovuzu, qadın və kişilər üçün trejanor zalları, cüdo, taekvondo, güləş və boks bölmələri fəaliyyət göstərir. Açıq futbol, voleybol, basketbol meydançaları və tennis kortu da kompleksə daxildir. Kompleksi 2011-ci il fevralın 9-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açmışdır. Bunlarla yanaşı olaraq son on ildə Tovuzda 254 idman qurğusu fəaliyyətə başlamışdır”.
  Rayonumuzda aparılan bucür quruculuq abadıcılıq işlərində kadr faktoru danılmaz bir amildir. Tovuz rayonu bu illərdə özünün dinamik iqtisadi inkişaf sıçrayışını yaşamaqdadır. Tovuz rayonu İcra Hakimiyyətinin başcısı Tofiq Zeynalovun rəhbərliyi dövründə aparılmış bu işlərdə onun əməyi də təqdirə layiqdir. Tofiq müəllim rayonumuzun bu günki inkişafı ilə də yanaşı gələcəyə yönəlmiş uzaqgörənliyi də bu gün öz bəhrəsini verməkdədir.
  Bir gənc kimi düşünürəm ki, rayonumuzda aparılan bu siyasət və Tofiq müəllimin genişyönümlü tədbirləri gələcək rayon araşdırmaçıları və gələcək nəsillər tərəfindən geniş bir şəkildə araşırılacaqdır.

  MAHMUD SADIQOVскачать dle 10.3Скачать игры для Android
  snosubs 9 avqust 2018 23:57

  cialis non generic from canada
  generic cialis
  generic cialis vs brand cialis
  <a href="http://buycialisdaonlinerx.com/#">generic cialis online</a>
  Təklif
  Weerneno 10 avqust 2018 04:21

  generic cialis fast delive
  buy cialis online
  buy cialis online
  <a href="http://cialisbxonlinerx.com/#">buy cialis online</a>

  voucher cialis tablets
  buy cialis online
  daily cialis generic
  <a href="http://buycialislrxonline.com/#">generic cialis</a>
  Təklif
  Squarve 10 avqust 2018 08:49

  generic cialis pro cialis
  generic cialis
  what color cialis pills
  <a href="http://cialisgengrx.com/#">generic cialis online</a>

  hot rod cialis pills buy
  buy cialis online
  buy cheap cialis online cialis
  <a href="http://buygencialishrx.com/#">buy cialis online</a>
  Təklif
  Enrigh 10 avqust 2018 14:26

  buy generic cialis online sildenafil citrate
  generic cialis online
  cialis generic uk
  <a href="http://buycialiskaonlinerx.com/#">buy cialis online</a>

  cialis order usa
  cheap cialis online
  viagra and weight lifting cialis generic
  <a href="http://cialisfdrxbuyonline.com/#">cialis cheap</a>
  Təklif
  AlizeZew 10 avqust 2018 14:37

  how much is viagra at walmart cialis generic
  buy generic cialis online
  buy cialis cheap
  <a href="http://cialischeaprxonline.com/#">cheap cialis</a>
  Təklif
  Tuxunny 10 avqust 2018 16:32

  non prescription erectile dysfunction drugs cialis generic
  buy generic cialis
  viagra commande cialis 20mg cialis
  <a href="http://buycialiskrxonline.com/#">generic cialis</a>
  Təklif
  Reivora 11 avqust 2018 02:24

  generic cialis fast shipping
  buy generic cialis
  women on cialis generic levitra
  <a href="http://buycialishaonlinerx.com/#">buy cialis</a>

  generic cialis 20mg best buy cancun cialis
  cialis online
  vicodin identify buy cialis online buy
  <a href="http://buycialisnoerxonline.com/#">cialis online</a>
  Təklif
  Assedia 11 avqust 2018 03:15

  generic cialis prices
  buy cialis online
  official site cialis pills
  <a href="http://cialisgenddrx.com/#">cheap generic cialis</a>
  Təklif
  Daycle 11 avqust 2018 04:43

  test cialis 20mg
  cheap cialis
  order cialis online without otc
  <a href="http://buygenericcialisnrxonline.com/#">cheap cialis</a>
  Təklif
  hauttite 11 avqust 2018 11:41

  cheap soft cialis pills
  generic cialis online
  cialis canadian pharmacy cheap
  <a href="http://buygencialismedsmrx.com/#">buy generic cialis</a>
  Təklif
  tatuepE 11 avqust 2018 17:37

  generic cialis
  buy cialis online
  non prescription erectile dysfunction drugs cialis generic
  <a href="http://buynorxcialisrxonline.com/#">buy cialis</a>

  generic soft cialis
  cheap cialis online
  to buy cialis online
  <a href="http://buycialisnvonlinerx.com/#">buy cheap cialis</a>

  viagra pills canada buy cialis online
  buy generic cialis
  what does generic cialis look like
  <a href="http://buycialisjrxonline.com/#">buy generic cialis online</a>
  Təklif
  lealcump 11 avqust 2018 21:19

  what are the best cialis pills
  buy cialis online
  generic for cialis
  <a href="http://buycialismkrx.com/#">buy generic cialis online</a>
  Təklif
  Shiery 12 avqust 2018 00:45

  women who take cialis pharmacy
  buy cialis online
  order cialis online no prescription
  <a href="http://cialisnbuyrx.com/#">buy cheap cialis online</a>
  Təklif
  Arrerne 12 avqust 2018 06:50

  norvasc and cialis generic
  buy cialis generic
  buy cialis online in usa
  <a href="http://cialisnrxbuyonline.com/#">buy cialis</a>

  metformin expiration cialis generic pills
  buy generic cialis
  how to buy cialis online
  <a href="http://buycialisdfonline.com/#">buy cheap cialis</a>

  ed cialis generic
  generic cialis online
  buy cialis online without a medical
  <a href="http://buycialisgrxonline.com/#">generic cialis</a>
  Təklif
  Epicevem 12 avqust 2018 12:32

  reductil in romania cialis 20mg
  generic cialis online
  pharmacy online cialis generic viagra
  <a href="http://cialismdmarx.com/#">generic cialis online</a>
  Təklif
  Unfaddy 12 avqust 2018 17:28

  generic cialis 20mg circuit city mexico
  buy cialis online
  what make cialis pills look like
  <a href="http://buycialisnrxsonline.com/#">buy cialis generic</a>

  generic 10 mg cialis 20mg
  cialis cheap
  generic cialis daily use cheap
  <a href="http://buycialisoronlinerx.com/#">buy cialis cheap</a>
  Təklif
  Nonnopay 12 avqust 2018 18:46

  cialis generic reviews
  buy cialis generic
  buy real cialis online
  <a href="http://bgencialisrx.com/#">buy generic cialis online</a>
  Təklif
  Lesinhit 12 avqust 2018 19:55

  cialis generic discount
  generic cialis online
  taking without ed cialis pills
  <a href="http://buycialisonrxonline.com/#">cheap cialis</a>
  Təklif
  hauttite 13 avqust 2018 00:01

  cheap generic cialis online
  buy generic cialis
  cheap cialis generic
  <a href="http://cialistrxonline.com/#">buy generic cialis online</a>
  Təklif
  Bremsmog 13 avqust 2018 09:17

  cialis pills discount
  cialis cheap
  generic cialis 20mg best buy mexico online drugstore
  <a href="http://cialiscnrxonline.com/#">cialis cheap</a>

  cialis online canada no prescription
  buy cheap cialis online
  picture tablet cialis 20mg
  <a href="http://cialische.com/#">buy cialis</a>

  walmart tadalafil cialis generic
  cialis online
  soft tabs cialis generic levitra
  <a href="http://buycialisdrxonline.com/#">buy generic cialis</a>
  Təklif
  usenry 13 avqust 2018 20:21

  nortriptyline with food cialis 20mg
  buy cialis
  cialis tablets 20mg
  <a href="http://bstcialisusa.com/#">cheap generic cialis</a>

  us cialis generic
  buy cialis online
  buying cialis in canada fast shipping cialis
  <a href="http://cialischchx.com/#">cheap cialis</a>
  Təklif
  liaisp 13 avqust 2018 22:14

  women cialis generic
  cheap cialis online
  cialis 5mg price online canadian pharmacy
  <a href="http://buynrxcialisonlinerx.com/#">cialis</a>

  cheap cialis next day delivery
  online cialis
  buy generic soft cialis
  <a href="http://buycialismxonline.com/#">generic cialis</a>
  Təklif
  ritCoaro 14 avqust 2018 01:57

  women who take cialis phar
  buy cialis online
  mail order cialis online pharmacy order
  <a href="http://cialisgftrx.com/#">buy cheap cialis</a>
  Təklif
  Reivora 14 avqust 2018 22:41

  canadian generic cialis
  buy cialis online
  buy generic cialis university of kentucky
  <a href="http://chcialisbuynrxonline.com/#">buy cialis online</a>

  walgreens cialis online pharmacy
  buy cheap cialis online
  order cialis online without a otc
  <a href="http://cialisnopr.com/#">buy cheap cialis coupon</a>

  cialis canada online
  buy cheap cialis online
  levaquin inhaler cialis pills cialis
  <a href="http://buycialishrxonline.com/#">buy generic cialis online</a>

  get cialis online pharmacy where
  buy cialis
  cialis online canadian pharmacy cialis
  <a href="http://buycialisonlinemx.com/#">cialis coupon</a>

  buy cialis online in united states
  generic cialis online
  generic cialis best price
  <a href="http://cialisbuynrxonlinerx.com/#">buy cheap cialis online</a>

  cialis online p harmacy canada
  buy generic cialis
  buy cialis online doctor
  <a href="http://cialispnrx.com/#">buy generic cialis</a>
  Təklif
  hawaffix 15 avqust 2018 07:11

  buy cialis soft
  cialis coupon
  order generic cialis online
  <a href="http://buyhcialisrx.com/#">cialis</a>

  cialis mail order definition
  cialis coupon
  prednisone crush cialis generic pills
  <a href="http://cialisrxmonline.com/#">buy generic cialis</a>

  magnus sildenafil cialis generic pills
  buy cialis online
  cialis pills
  <a href="http://cialischgrx.com/#">cialis</a>
  Təklif
  Anilbob 15 avqust 2018 12:04

  buy cheap generic cialis tegretol
  generic cialis online
  soft cialis pharmacy
  <a href="http://buycialisonlinearx.com/#">buy generic cialis</a>

  order cheap cialis
  buy cialis online
  generic cialis from canada
  <a href="http://buycialisazonlinerx.com/#">buy cialis</a>
  Təklif
  KevinSus 19 sentyabr 2018 21:29

  erectile booster method pdf
  erectile enhancement pills
  male erectile complex
  <a href="http://erectiledysfunctionpillsonx.com/">best erectile dysfunction pills</a>
  Təklif
  KevinSus 20 sentyabr 2018 20:39

  erectile disorder symptoms
  best ed drugs
  top erectile urologists in san francisco
  <a href="http://erectiledysfunctionpillsonx.com/">erectile pills</a>

  is erectile dysfunction mental
  best erectile dysfunction pills
  why erectile dysfunction
  <a href="http://erectiledysfunctionpillsonx.com/">buy erectile dysfunction medications online</a>

  erectile cure
  antidepressant without erectile dysfunction
  erectile tissue function

  is erectile dysfunction caused by diabetes
  erectile injury
  how to erectile dysfunction

  erectile function index 5
  is erectile dysfunction a disease
  erectile massage rochester ny
  Təklif
  Şərh yaz
  Fikirlərinizi düzgün və müfəssəl ifadə edin

  Введите код:
  Təhlükəsizlik kodunun təsviri üçün bu şəkildəki kodu daxil edin
  yenilə, əgər kod görünmürsə  26 yaşlı Tovuz sakinini ilan sancıb

  Tovuz rayon sakinini ilan sancıb....

  Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlişinin 47 ili tamam olur

  Ulu öndər Heydər Əliyev həsəd aparılacaq bir ömür yaşadı. Qısa zaman kəsiyində Ümummilli Lider xalqının əsrlər boyu uğrunda çarpışdığı ən ümdə haqqını reallığa çevirdi. Bizləri ən yüksək məqama - müstəqilliyə qovuşdurdu. Dünyanın...

  Tovuzda itkin düşən 2 uşaq anası Bakıda tapıldı

  İyunun 14-də Tovuz rayonunun Öysüzlü kəndində müəmmalı şəkildə itkin düşən 27 yaşlı Aytəkin Quliyeva tapılıb....

  Mədət Quliyev DTX Akademiyasında keçirilən konfransda

  Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) Heydər Əliyev adına Akademiyasında 15 iyun - Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş "Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası" mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilib....

  Tovuz rayon Polis Şöbəsi rəisinin 1-ci müavini işdən azad olunub

  Tovuz Rayon Polis Şöbəsinin (RPŞ) rəisinin 1-ci müavini işdən azad olunub....

Xəbər lenti
Оцените работу движка

image
image
image
image
Sayt haqqında

Parol.az
Açar sözləri

новости, по, шаблоны

«    Noyabr 2018    »
BeÇaÇCaCŞB
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Müəllif: Hasankhani Vipmarket 2016 il.